Brandfarliga varor – grund

Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa. Sedan är det den miljö du arbetar i och de brandfarliga varor du hanterar som avgör vad just du behöver kunna för att ni ska ha en säker miljö.

Utbildningen ges på distans

Utbildningstillfällena 21 oktober och 18 november ges på distans.

Mål

Efter grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.

Innehåll

  • Vanliga begrepp
  • Ämnens egenskaper och risker
  • Exempel på skyddsåtgärder
  • Kortfattad orientering om lagstiftning

Avsedd för

Dig som arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller andra brandfarliga varor.

Längd

1 dag

Format

Distans eller klassrum

Hämtar tillfällen