Brandfarliga varor – grund

Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa. Sedan är det den miljö du arbetar i och de brandfarliga varor du hanterar som avgör vad just du behöver kunna för att ni ska ha en säker miljö.

Vad lär du dig?

Efter grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.

Vad innehåller utbildningen?

  • Vanliga begrepp
  • Ämnens egenskaper och risker
  • Exempel på skyddsåtgärder
  • Kortfattad orientering om lagstiftning

För vem?

Dig som behöver grundläggande kunskaper om brandfarliga varor. Utbildningen är lämplig för dig som t.ex arbetar med lösningsmedel, brandfarliga gaser eller andra brandfarliga varor.

Den ger också dig som ska utbilda dig vidare till föreståndare de förkunskaper som den utbildningen kräver, se Brandfarliga varor – föreståndare (större omfattning).

Längd

1 dag

Format

Distans

Hämtar tillfällen