/ Företagsanpassad utbildning

Företagsanpassad utbildning

Tillsammans skapar vi den perfekta brandskyddsutbildningen företagsanpassad för er verksamhet.

Är ni flera på företaget som behöver gå en utbildning om aktuella regelverk och som även är i behov av viktig information gällande brandskyddet i just er verksamhet? Då kan vi hjälpa till. Vi kan företagsanpassa våra utbildningar efter era specifika utmaningar och behov.

Syftet är att ni efter genomförd utbildning ska ha en ökad förståelse, samsyn och kunskap i området som dessutom är anpassad till er vardag. Våra handledare är experter inom sina respektive områden och har stor erfarenhet av olika verksamheter och miljöer.

Våra företagsanpassade utbildningar kan genomföras såväl i klassrum som digitalt.

Fördelar med att välja företagsanpassad utbildning

  • Kunden får sin verksamhets specifika kompetensbehov och förutsättningar tillgodosedda. Vi kan anpassa såväl innehåll som hur och när utbildningen genomförs. Om det exempelvis passar kundens verksamhet bäst att genomföra utbildningen uppdelat på flera tillfällen, eller att genomföra vissa delar på distans och andra i kundens lokaler, så kan vi möta de behoven.
  • Grupparbeten, exempel och övningar kan anpassas efter såväl kundens bransch som specifika verksamhet.
  • Genom att ett flertal medarbetare i organisationen deltar i samma utbildning ökar möjligheten att skapa samsyn och förbättra samarbetet rörande organisationens brandskydd.

Kontakta oss för en offert!

 

Vi har möjlighet att företagsanpassa alla våra utbildningar

 

Enbart företagsanpassade utbildningar

Brandskyddsansvarig Hotell
Två gånger i veckan rycker räddningstjänsten ut till hotell eller pensionat i Sverige. Anledningen är ofta tekniska fel, levande ljus eller sängrökning. I värsta fall kan konsekvenserna leda till att människor omkommer.
Längd: 1 dag

Brandskydd i laboratorier
Om det börjar brinna i ett laboratorium är det inte bara liv som riskeras utan även avancerad och dyrbar utrustning. Och vad skulle hända med alla forskningsresultat och pågående projekt?
Längd: 1 dag

Brandskyddsansvarig Vårdboende
I ingen annan verksamhet är brandsäkerheten så beroende av personalen som i vård- och omsorgsboenden eftersom de boende själva har svårt att agera vid en brand.
Längd: 1 dag

Dammexplosioner
Damm exploderar minst en gång i veckan i svenska industrier. Efter den här utbildningen ska du bättre förstå de risker som finns med dammexplosioner, hur de kan uppstå samt hur du kan förebygga och begränsa dem.
Längd: 2 dagar

Explosionsskydd
Behöver du fördjupa dina kunskaper om hur du ska bedriva ditt brandskyddsarbete i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö? Då är det här utbildningen för dig. Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-diplom, Explosion Protection Manager.
Längd: 1 dag

Fördjupning i BBR för räddningstjänsten
Utbildningen är avsedd för dig som arbetar med förebyggande frågor inom räddningstjänsten och vill fördjupa dina kunskaper om Boverkets byggregler.
Längd: 3 dagar

Gasmätning
Behöver du lära dig mer om gasmätning? Då kommer vi till dig och lär dig hur du hanterar de instrument som ni använder för mätning av brandfarliga och explosiva gaser och ångor.
Längd: 1 dag

Klassning av explosionsfarliga miljöer
En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör är klassningsplanen ett viktigt underlag för valet av rätt utrustning i anläggningen.
Längd: 2 dagar

Praktisk restvärderäddning för museer
Kan du hantera och agera vid en katastrof i museet? Här är en träningsutbildning för dig som behöver kunna ta hand om kulturhistoriska föremålssamlingar i samband med brand-, vattenskador eller andra incidenter.
Längd: Läs mer på utbildningssidan

Utrymningslarm med talat meddelande – en översikt
På denna endagsutbildning lär du dig hur regelverket är uppbyggt samt vad man behöver tänka på när man ska investera, installera eller underhålla en anläggning med utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1. Kontakta utbildning@brandskyddsforeningen.se för mer information om denna utbildning.