/ Företagsanpassad utbildning

Företagsanpassad utbildning

Tillsammans skapar vi den perfekta brandskyddsutbildningen företagsanpassad för er verksamhet.

Brandskyddsföreningen har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för både större och mindre företag och organisationer. Med vår breda kompetens och vårt nätverk av utbildare som är specialiserade inom sitt område levererar vi företagsanpassade utbildningar i toppklass!

Tillsammans går vi igenom era önskemål, förutsättningar och er tekniska miljö. Därefter skräddarsyr vi ett upplägg som möter era behov. Utbildningen hålls på den plats som passar er bäst. Mer företagsnära än så kan det inte bli, och vi kommer ett steg närmare vår vision – ett brandsäkrare Sverige.

 

Vi har möjlighet att företagsanpassa alla våra utbildningar

 

Enbart företagsanpassade utbildningar

Brandskyddsansvarig Hotell
Två gånger i veckan rycker räddningstjänsten ut till hotell eller pensionat i Sverige. Anledningen är ofta tekniska fel, levande ljus eller sängrökning. I värsta fall kan konsekvenserna leda till att människor omkommer.
Längd: 1 dag

Brandskydd i laboratorier
Om det börjar brinna i ett laboratorium är det inte bara liv som riskeras utan även avancerad och dyrbar utrustning. Och vad skulle hända med alla forskningsresultat och pågående projekt?
Längd: 1 dag

Brandskyddsansvarig Vårdboende
I ingen annan verksamhet är brandsäkerheten så beroende av personalen som i vård- och omsorgsboenden eftersom de boende själva har svårt att agera vid en brand.
Längd: 1 dag

Dammexplosioner
Damm exploderar minst en gång i veckan i svenska industrier. Efter den här utbildningen ska du bättre förstå de risker som finns med dammexplosioner, hur de kan uppstå samt hur du kan förebygga och begränsa dem.
Längd: 2 dagar

Explosionsskydd
Behöver du fördjupa dina kunskaper om hur du ska bedriva ditt brandskyddsarbete i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö? Då är det här utbildningen för dig. Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-diplom, Explosion Protection Manager.
Längd: 1 dag

Fördjupning i BBR för räddningstjänsten
Utbildningen är avsedd för dig som arbetar med förebyggande frågor inom räddningstjänsten och vill fördjupa dina kunskaper om Boverkets byggregler.
Längd: 1 dag

Gasmätning
Behöver du lära dig mer om gasmätning? Då kommer vi till dig och lär dig hur du hanterar de instrument som ni använder för mätning av brandfarliga och explosiva gaser och ångor.
Längd: 1 dag

Klassning av explosionsfarliga miljöer
En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör är klassningsplanen ett viktigt underlag för valet av rätt utrustning i anläggningen.
Längd: 2 dagar

Praktisk restvärderäddning för museer
Kan du hantera och agera vid en katastrof i museet? Här är en träningsutbildning för dig som behöver kunna ta hand om kulturhistoriska föremålssamlingar i samband med brand-, vattenskador eller andra incidenter.
Längd: Läs mer på utbildningssidan

Utrymningslarm med talat meddelande – en översikt
På denna endagsutbildning lär du dig hur regelverket är uppbyggt samt vad man behöver tänka på när man ska investera, installera eller underhålla en anläggning med utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1. Kontakta utbildning@brandskyddsforeningen.se för mer information om denna utbildning.