/ Webbutbildning

Webbutbildning

Webbaserad utbildning är både flexibel och tids- samt kostnadseffektiv. Den går att genomföra när och var som helst så länge användaren har tillgång till en dator.

Till utbildningen kopplas även kunskapsvalidering där du som beställare kan säkerställa både genomförandet av utbildningen men även uppföljning av den enskilde deltagarens kunskaper. På så vis säkerställer du som beställare även inlärning och önskad effekt av utbildningsinsatsen.

Våra utbildningar byggs av team med mångårig expertis inom brandteknisk specialistkompetens, pedagogik i digital miljö, grafisk formgivning och mediaproduktion.

Det finns även möjligheter att anpassa upplägget avseende målgruppsanpassning, innehåll och statistik. Fråga oss gärna så hjälper vi dig vidare!

Nedan hittar du en sammanställning över de webbutbildningar vi erbjuder: