/ Webbutbildning

Webbutbildning

Våra webbutbildningar är både flexibla och tids- samt kostnadseffektiva. De går att genomföra när och var som helst så länge användaren har tillgång till en dator.

Våra webbutbildningar byggs av team med mångårig expertis inom brandteknisk specialistkompetens, pedagogik i digital miljö, grafisk formgivning och mediaproduktion.

Det finns även möjligheter att anpassa upplägget avseende målgruppsanpassning, innehåll och statistik.

 

Våra webbutbildningar:

Systematiskt brandskyddsarbete
Är du ansvarig för brandskyddsarbetet på ditt företag? Behöver du veta mer om hur du ska organisera och dokumentera ert brandskyddsarbete? Då är vår webbutbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) något för dig.
Längd: cirka 50 min

Grundläggande brandskydd Förskola
Grundläggande brandskydd förskola är en verksamhetsanpassad webbutbildning som vänder sig till alla anställda inom förskolor, privata såväl som kommunala.
Längd: cirka 30 min

Grundläggande brandskydd Hotell
Grundläggande brandskydd hotell är en verksamhetsanpassad webbutbildning som vänder sig till alla anställda inom hotell som behöver stärka sina kunskaper inom brandsäkerhet.
Längd: cirka 30 min

Grundläggande brandskydd Skola
Grundläggande brandskydd skola är en verksamhetsanpassad webbutbildning som vänder sig till alla anställda inom skolor, privata såväl som kommunala.
Längd: 30 min

Grundläggande brandskydd Vårdboende
Grundläggande brandskydd vårdboende är en verksamhetsanpassad webbutbildning som vänder sig till alla anställda på kommunala eller privata vårdboenden.
Längd: cirka 30 min

Grundläggande brandskydd Regionsjukvård
Grundläggande brandskydd regionsjukvård är en verksamhetsanpassad webbutbildning som vänder sig till dig som arbetar med vård inom Sveriges regioners sjukhus.
Längd: cirka 30 min

Brandsäkerhet för Bostadsrättsföreningar
Det är många gånger oklart vilket brandskyddsansvar en styrelse i en bostadsrättsförening har. Vi har därför tagit fram en webbutbildning där vi samlat de frågor som vi får.
Längd: cirka 30 min

Grundläggande brandskydd Kontor
Grundläggande brandskydd kontor är en webbutbildning som vänder sig till företag och organisationer som behöver stärka sina kunskaper i brandsäkerhet. Den finns även tillgänglig på engelska.
Längd: cirka 30 min

Grundläggande brandskydd Kontor (ENG)
Grundläggande brandskydd kontor på engelska är en webbutbildning som vänder sig till företag och organisationer som behöver stärka sina kunskaper i brandsäkerhet.
Längd: cirka 30 min

Restvärderäddning
Utbildningen vänder sig till räddningstjänstpersonal som ska arbeta med restvärderäddning.
Längd: cirka 25 min

Säkerhet i vägtrafikmiljö
Utbildningen är framtagen för att du på räddningstjänsten ska få förståelse för risker i samband med räddningsinsatser vid trafikolyckor.
Längd: cirka 1,5 h

Brandsäkerhet i hemmet
Nu har du möjlighet att på ett nytt och spännande sätt lära dig det du behöver för att göra din bostad brandsäker för dig och din familj.