Grundläggande brandsäkerhet hemtjänst - Webbutbildning

Varje år omkommer omkring hundra personer i bränder i Sverige, många i sina hem. De flesta av dessa är äldre. I den här webbutbildningen får hemtjänstpersonal lära sig hur de kan hjälpa till att förebygga bränder hos särskilt riskutsatta.

Utbildningen vänder sig till alla anställda inom såväl kommunal som privat hemtjänst. Genom interaktiva övningar och scenarier får deltagaren lära sig om brandrisker, brandskyddsutrustning och hur man ska agera vid brand.

Innehåll

  • Hur en brand uppstår och utvecklas
  • Vanliga brandorsaker hos äldre
  • Brandskyddsutrustning för särskilt riskutsatta
  • Hur man ska agera vid brand
  • Hur man använder olika typer av släckutrustning

Efter utbildningen får deltagaren göra ett kunskapsprov. Vid godkänt resultat kan hen ladda ner ett intyg.

Längd

20–30 minuter

Pris

Utbildningen säljs som abonnemang och kostnaden som anges är per licens. Varje deltagare behöver en licens.

Villkor

Respektive användare kan när som helst under avtalets första 11 månader logga in på sitt användarkonto och ta del av utbildningen. Efter den första inloggningen i systemet är utbildningen tillgänglig för den enskilde användaren i 30 dagar. Abonnemanget gäller i 1 år och upphör därefter automatiskt. Användarlicenser är personliga och får ej säljas eller distribueras vidare till annan part utan Brandskyddsföreningens skriftliga tillstånd. Se ytterligare villkor >

Kontakta oss för mer information

Behöver du köpa fler än 50 licenser? Eller vill du få tillgång till statistik för att följa upp vilka som har genomfört utbildningen via Brandsäkerhet som tjänst? Vänligen kontakta någon av oss för mer information och offert.

Anna Holmkvist
anna.holmkvist@brandskyddsforeningen.se

Masoud Barazeghi
masoud.barazeghi@brandskyddsforeningen.se

Mer information om produkten