/ Särskilda villkor för varor och tjänster

Särskilda villkor för varor och tjänster

Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens varor och tjänster

a) Bilaga/Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens webbutbildningar

Gällande fr.o.m. 2019-03-04 och tillsvidare

Beställaren accepterar att följande Särskilda villkor för Brandskyddsföreningens webbutbildningar (”Särskilda villkor”) gäller vid köp av webbutbildning utöver de Allmänna villkor för Brandskyddsföreningens abonnemangstjänster (”Allmänna villkor”) som Brandskyddsföreningen tillämpar. I de fall dessa Särskilda villkor strider mot de Allmänna villkoren gäller de Särskilda villkoren.

Beställaren ska i samband med Avtalets ingående, dock senast en vecka före avtalad leveranstidpunkt, leverera en fil enligt mottagen mall med Användarnas för- och efternamn samt mailadresser till Brandskyddsföreningens kundsupport på sbf@brandskyddsforeningen.se. Maximalt antal deltagare motsvaras av antalet avtalade licenser som ingår i Tjänsten. Kundsupport upprättar därefter ett konto för respektive Användare.

Beställaren garanterar att denne har inhämtat erforderliga tillstånd för att lämna ut Användarnas för- och efternamn samt mailadresser enligt ovan. När Användaren loggar in för att ta del av webbutbildningen kommer denne själv få möjlighet att godkänna Avtalsvillkor och Integritetspolicy.

Avtalet gäller, om inte annat avtalats, i ett (1) år från och med den dag Tjänsten levererats och upphör därefter automatiskt.