Grundläggande brandsäkerhet vårdboende - Webbutbildning

En brand kan spridas mycket snabbt och det är viktigt att veta hur man ska agera i olika typer av brandsituationer. Framför allt på ett vårdboende med personer som har svårt att ta sig ut på egen hand. Därför har vi tagit fram en verksamhetsanpassad webbutbildning för personal på vårdboenden.

Utbildningen vänder sig till alla anställda på såväl kommunala som privata vårdboenden och går igenom det som alla i personalen behöver känna till om brandsäkerhet. Genom interaktiva övningar och scenarier får deltagaren lära sig om brandskydd, brandrisker och hur man ska agera vid brand. Allt baserat på de särskilda utmaningar som personal på vårdboenden kan ställas inför.

Innehåll

  • Brandskydd i byggnader
  • Personalens ansvar gällande brandskyddet
  • Hur en brand uppstår och utvecklas
  • Brandrisker på vårdboenden
  • Hur man ska agera vid brand
  • Hur man använder olika typer av släckutrustning
  • Evakueringsrutiner

Efter utbildningen får deltagaren göra ett kunskapsprov. Vid godkänt resultat kan hen ladda ner ett intyg.

Längd

Cirka 30 minuter

Pris

Utbildningen säljs som abonnemang och kostar 315 kr/licens (en licens per deltagare).

Villkor

Respektive användare kan när som helst under avtalets första 11 månader logga in på sitt användarkonto och ta del av utbildningen. Efter den första inloggningen i systemet är utbildningen tillgänglig för den enskilde användaren i 30 dagar. Abonnemanget gäller i 1 år och upphör därefter automatiskt. Användarlicenser är personliga och får ej säljas eller distribueras vidare till annan part utan Brandskyddsföreningens skriftliga tillstånd. Se ytterligare villkor >

Kontakta oss för mer information

Behöver du köpa fler än 50 licenser? Eller vill du få tillgång till statistik för att följa upp vilka som har genomfört utbildningen via Brandsäkerhet som tjänst? Vänligen kontakta någon av oss för mer information och offert.

Anna Holmkvist
anna.holmkvist@brandskyddsforeningen.se

Masoud Barazeghi
masoud.barazeghi@brandskyddsforeningen.se

Mer information om produkten