Systematiskt brandskyddsarbete - Webbutbildning

Genom att arbeta systematiskt med sitt brandskydd minskar man risken att missa brandrisker och brister i brandskyddet. I den här webbutbildningen får du lära dig vad ett systematiskt brandskyddsarbete innebär och tips på hur ni kan genomföra arbetet på din arbetsplats.

Utbildningen bygger på vår modell SBA-cirkeln.
Den består av nio olika delar som tillsammans ger en bra helhetsbild av vad som behöver göras i brandskyddsarbetet. Du får också tillgång till mallar och dokument som ni kan ha nytta av.

Innehåll

  • Hur man tar fram en brandskyddspolicy
  • Roller och ansvar i brandskyddsarbetet
  • Riskhantering
  • Brandskyddsregler
  • Hur man tar fram en handlingsplan att följa vid brand
  • Utbildning av personalen
  • Vilka dokument man behöver vid tillsynsbesök
  • Hur man utför brandskyddskontroller
  • Uppföljning av brandskyddsarbetet

Längd

40–45 minuter

Pris

Utbildningen säljs som abonnemang och kostnaden som anges är per licens. Varje deltagare behöver en licens.

Villkor

Respektive användare kan när som helst under avtalets första 11 månader logga in på sitt användarkonto och ta del av utbildningen. Efter den första inloggningen i systemet är utbildningen tillgänglig för den enskilde användaren i 30 dagar. Abonnemanget gäller i 1 år och upphör därefter automatiskt. Användarlicenser är personliga och får ej säljas eller distribueras vidare till annan part utan Brandskyddsföreningens skriftliga tillstånd. Se ytterligare villkor >

Mer information om produkten