Brandsäkerhet för bostadsrättsföreningar – Webbutbildning

Sitter du i styrelsen för en bostadsrättsförening? Då behöver du veta vilket ansvar ni har för brandsäkerheten och hur ni förebygger brand i er byggnad. I den här webbutbildningen har vi samlat allt som du som styrelseledamot behöver känna till om brandsäkerhet.

Utbildningen går igenom alltifrån ansvarsfördelning till regler vid grillning på balkong och hur ni utför brandskyddskontroller. Du får också lära dig vad som gäller vid ombyggnation och underhåll.

Innehåll

  • Styrelsens respektive bostadrättshavarens ansvar
  • Riskhantering
  • Brandskyddsregler
  • Dokumentation av brandskyddet
  • Brandskyddskontroller
  • Bestämmelser vid ombyggnation och underhåll

Längd

Cirka 30 minuter

Pris

Utbildningen säljs som abonnemang och kostnaden som anges är per licens. Varje deltagare behöver en licens.

Villkor

Respektive användare kan när som helst under avtalets första 11 månader logga in på sitt användarkonto och ta del av utbildningen. Efter den första inloggningen i systemet är utbildningen tillgänglig för den enskilde användaren i 30 dagar. Abonnemanget gäller i 1 år och upphör därefter automatiskt. Användarlicenser är personliga och får ej säljas eller distribueras vidare till annan part utan Brandskyddsföreningens skriftliga tillstånd. Se ytterligare villkor >

Mer information om produkten