/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Brandskydd skräddarsytt för försvarets uniform

Brandskydd skräddarsytt för försvarets uniform

Soldater på verkanstålighetsutbildning hos SjöSäkS i Karlskrona. Kursen ger grundläggande kunskaper om säkerhet till sjöss. Foto: Bezav Mahmod / Försvarsmakten

Företagsanpassade utbildningar möter verksamhetens specifika behov och går att få på alla Brandskyddsföreningens utbildningar. Försvarsmakten har valt en skräddarsydd version av Brandskyddskoordinator för sina fortifikationsofficerare.

Varje år antas cirka 10–16 officerare till fortifikationsprogrammet vid Militärhögskolan Karlberg i Solna. Under den ettåriga utbildningen går de närmare 20 olika kurser, för att därefter utnämnas till fortifikationsofficerare.

– De får kompetens att kunna arbeta med infrastrukturfrågor inom Försvarsmakten, och skapa anläggningar och lokaler som svarar till de behov som finns. Deras placering kan variera, för fortifikatörer behövs inom många olika förband och enheter, säger Stefan Andersson, objektledare vid Försvarsmakten och en av kurscheferna på programmet.

Programmet består av närmare 20 olika kurser, bland annat byggteknik, byggmekanik, skydds- och anläggningsteknik, juridik, omvärldsbevakning och – naturligtvis – brandskydd.

Utgår från verksamheten

Brandskyddsutbildningen på fortifikationsprogrammet är en anpassad version av Brandskyddsföreningens utbildning Brandskyddskoordinator. Där lär sig deltagarna bland annat om lagen mot skydd mot olyckor, brandskydd i Boverkets byggregler och systematiskt brandskyddsarbete, och hur dessa hänger ihop.

– Utbildningen Brandskyddskoordinator ger deltagarna de kunskaper som krävs för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet inom en organisation. Den består av både teori och praktik, och i de teoretiska delarna arbetar vi mycket med case som gör kunskapen lättare att applicera i verkligheten, säger Katja Kardeskog, projektledare på Brandskyddsföreningen.

Att Brandskyddskoordinator anpassas till Försvarsmaktens blivande fortifikationsofficerare innebär bland annat att man utgår från case och exempel som ligger nära deras vardag. Stefan Andersson berättar att den senaste omgångens elever var nöjda med utbildningen.

– De uppskattade framför allt de teoretiska delarna, som låg på en bra nivå och gav dem en förståelse för systematiskt brandskyddsarbete och byggnadstekniskt brandskydd. De praktiska övningarna, såsom hantering av handbrandsläckare och brandfilt, upplevdes som något elementära då vi som militärer redan har dessa kunskaper. Samtidigt måste de säkerställas inom ramen för utbildningen – och även vi har naturligtvis nytta av att fräscha upp våra grundkunskaper ibland, säger Stefan Andersson.

Nytta i vardagen

Brandskyddsföreningen har erbjudit företagsanpassade utbildningar i många år men ser att intresset och behovet har ökat på senare tid, berättar Katja Kardeskog.

– Förutom att vi kan skräddarsy utbildningens innehåll efter kundens behov kan vi också anpassa tid och plats, så att medarbetarna inte behöver vara borta från arbetet så länge plus att företaget slipper kostnader för eventuella resor och logi, säger hon.

Brandskyddsutbildningen på Försvarsmaktens fortifikationsprogram består av fyra dagar teori och en dag praktik, precis som den ordinarie Brandskyddskoordinatorutbildningen.

– Brandskyddsföreningens instruktörer kommer till oss på Karlberg för att hålla kursen, det passar oss bäst då merparten av utbildningen för fortifikatörerna genomförs här, säger Stefan Andersson.

Brandskyddskunskaperna som de får kommer inte enbart till nytta vid exempelvis anskaffnings- och avvecklingsprocesser på hemmaplan, utan de har också betydelse vid utlandsverksamhet. Sedan ungefär tio år tillbaka har nämligen svenska fortifikatörer brandskyddsansvaret när de ingår i en utlandsstyrka.

– Under en utlandsmission kan du till exempel behöva utbilda andra i campet i grundläggande brandskydd och släckteknik. Annars handlar det främst om att hantera risker såsom öppen låga, sprängoch tändmedel, elektriska fel och heta arbeten – eller ett militärt anfall som orsakar brand, säger Stefan Andersson, och tillägger:

– Det finns bra brandskyddskompetens även i vår fredsorganisation, så allt är inte avhängigt fortifikatörerna. Men om du tvingas uppträda i en miljö där ingen annan har brandskyddskunskap, ska du som fortifikatör kunna axla det ansvaret.

Brandskydd-skräddarsytt-för-försvarets-uniform-Stefan.png
  Stefan Andersson
BrandSäkert-Katja-Kardeskog.png
   Katja Kardeskog

Text: Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 4, 2021
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2021-09-27

Se även