/ Tidningen Brandsäkert / Arkiv / Finns det möjlighet att få en utbildning anpassad efter just våra behov?

Finns det möjlighet att få en utbildning anpassad efter just våra behov?

En kvinna visar en en annan kvinna något på en läsplatt-a

Företagsanpassade utbildningar är en kostnadseffektiv lösning på företagets utbildningsbehov och det går att få på alla Brandskyddsföreningens utbildningar.

Brandskyddsföreningen erbjuder 1–2 dagar långa företagsanpassade utbildningar på plats hos kund för alla som annars inte skulle ha tid eller möjlighet att genomföra utbildningen. Företagsanpassade utbildningar passar både mindre och större företag, men det bör vara minst 5 och högst 30 deltagare för att det ska uppstå bra diskussioner i gruppen.

Det går att välja mellan att enbart ta del av programinnehållet i någon av alla de öppna utbildningar som finns eller att anpassa utbildningen efter den egna verksamheten.

Inom området brandfarlig vara finns flera utbildningar; Brandfarliga varor – grund, Brandfarliga varor – föreståndare, Arbete i explosionsfarlig miljö – ATEX, Klassning av explosionsfarliga varor, Dammexplosioner, Explosionsskydd och Gasmätning.

Innan utbildningen får du som kund i förväg gå igenom innehållet i den aktuella öppna utbildningen för att se om den täcker företagets behov. Om det behövs går det sedan att välja att lägga till egna delar, till exempel genomgång av de brandfarliga varor som används inom just den egna verksamheten. I vissa fall besöker handledaren företaget i förväg för att få en bra bild av hur det ser ut. Efter diskussion och avstämning sätter handledaren i samarbete med Brandskyddsföreningen ihop ett förslag till utbildning. Kunden får sedan godkänna förslaget och Brandskyddsföreningen tar fram studiematerial i form av handböcker, studiehäften, åhörarkopior och övningsuppgifter.

Handledarna finns över hela landet och undervisar även i de öppna utbildningarna vilket gör att de både är kunniga och har lång erfarenhet av att arbeta i olika miljöer.

Många företag tycker att det är bra att utgå från en gemensam kunskapsnivå eftersom det ger en annan förståelse och samsyn på de risker som finns och hur man ska arbeta för att minimera dessa. Det finns ett formulär på Brandskyddsföreningens hemsida där det går att fylla i sina förväntningar och hur man arbetar i dag så att handledaren bättre kan anpassa utbildningen efter deltagarnas behov.

Företagsanpassade utbildningar är en kostnadseffektiv lösning på utbildningsbehovet eftersom medarbetarna inte behöver vara borta från arbetet så länge plus att företaget slipper kostnader för eventuella resor och logi. Deltagarna brukar också vara mycket nöjda efteråt, dels eftersom de får vara kvar på hemmaplan och dels för att det ofta blir bra diskussioner i gruppen. Att utgå ifrån deltagarnas egna problem och funderingar är mycket uppskattat. Eftersom de redan känner till miljön får de en annan förståelse och en gemensam plattform att stå på.

Marina Lindegren, projektledare Brandskyddsföreningen

Se alla våra utbildningar och produkter >


Publicerad: 2019-04-09

Se även