/ ”Utbildningen ger de verktyg som behövs”

”Utbildningen ger de verktyg som behövs”

Fredrik Kempendahl

Fredrik Kempendahl, säkerhetschef på Kungliga Operan, har genomfört Brandskyddsföreningens utbildning ”Brandfarliga varor – grund”.

Varför valde du att gå just denna utbildning?

– Jag är tillståndsansvarig och ska utse föreståndare för brandfarlig och explosiv vara. Att strukturera upp arbetet gällande brandfarlig vara kräver en god juridisk förståelse för de gällande kraven. Jag behövde stärka upp min egen kunskap för att kunna bidra med så relevant och korrekt kunskap som möjligt.

– Jag har gått många utbildningar hos Brandskyddsföreningen. De håller en hög kvalitet och jag har aldrig blivit besviken, därav föll det sig naturligt att börja leta där när behovet uppkom.

Vad var bäst?

– Mest intressant var hur allt hänger ihop, att man måste ha ett helikopterperspektiv över verksamheten för att vara helt säker på att vi arbetar på rätt sätt. Efter utbildningen har man bra verktyg för att få god kontroll.

Motsvarade utbildningen dina förväntningar?

– Ja. Nu vet jag vad som förväntas av en föreståndare för brandfarlig vara. Det blev tydligt vilken myndighet som reglerar området och var jag hittar underlag som är relevant för just vår verksamhet. Lärarna var mycket erfarna och inspirerande, de tog sig tid att svara på frågor och utveckla områden som behövde förtydligas.

Skulle du rekommendera utbildningen till andra?

– Ska man arbeta med dessa frågor, skulle jag säga att det är ett måste. Utbildningen ger de verktyg som behövs. Området är stort så att fortsätta utbilda sig inom det känns helt naturligt och då finns det fler kurser att gå.

Vad tar du med dig från utbildningen?

– Vikten av att blanda in flera aktörer, se till att få med fler på banan och att arbeta gemensamt över avdelningar och ansvarsområden mot samma mål för att få en så bra lösning som möjligt. Jag kommer ha nytta av min nya kunskap då jag omorganiserar området för att ytterligare stärka upp brandsäkerheten på min arbetsplats.

Har du några tips till andra som vill gå den här utbildningen?

– Se till att lägga andra saker åt sidan. Det är viktigt att hänga med så man förstår hur allt hänger ihop. Även om inga direkta förkunskaper krävs är det bra om man har en enklare brandutbildning i grunden, vilket de flesta i regel har.

Vilket är ditt bästa brandsäkerhetstips?

– Den utbildning som blir av är den bästa! Min erfarenhet är att människan fortfarande är det största hotet mot brandsäkerhet. Genom kunskap minskar risken. Att sedan bygga kulturen ”See something, do something” under interna utbildningarna bidrar ytterligare till att stärka brandsäkerheten.

Läs mer om utbildningen

Text: Sara Schröder

Publicerad: 2021-02-25

Se även