Brandfarliga varor mindre omfattning – föreståndare

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs.

Vad lär du dig?

Du får lära dig om olika typer av brandfarliga varor och deras egenskaper, risker vid hantering, vad som gäller kring tillstånd och tillsyn samt vad som står i lagstiftningen.

Vad innehåller utbildningen?

  • Definitionen brandfarlig vara
  • Lagstiftning, regler och föreskrifter
  • Risker vid hantering av brandfarliga varor
  • Hur man gör en riskutredning
  • Tillstånd och tillsyn
  • Föreståndarens roll

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är eller ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet eller i en verksamhet som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning. Enligt definitionerna i SBF 2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara är det nivåerna 1–3. Exempel på verksamheter är bensinstationer, skolor (labbsalar), hotell, vårdcentraler, restaurangkök, mindre verkstäder och butiker. Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper.

Är du osäker på vilken utbildning inom brandfarliga varor du ska välja? Här förklarar vi vad som avgör vilken utbildning du behöver

Längd

1 dag (7 lektionstimmar)

Format

Utbildningen erbjuds både som distans- och klassrumsutbildning.

Vi har även möjlighet att erbjuda utbildningen som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för mer information och bokning.