Brandfarliga varor mindre omfattning – föreståndare

Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning.

Om utbildningen

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning.

Vad innehåller utbildningen?

  • Definition brandfarlig vara
  • Risker med hanteringen
  • Lagstiftning
  • Tillstånd och tillsyn
  • Organisation
  • Hantering

Vad lär du dig?

Syftet är att du efter genomförd utbildning ska ha kännedom om lagar och föreskrifter samt brandfarliga varors risker och egenskaper.

Målet med utbildningen är att du ska kunna verka som föreståndare för brandfarliga varor i din verksamhet och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

För vem?

Det är en utbildning avsedd för den som ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet som hanterar brandfarliga varor eller i mindre omfattning. Enligt definitionerna i SBF 2014:1 Norm Föreståndare brandfarlig vara är det nivåerna 1-3. Exempel på sådana verksamheter är bensinstation, skola (labbsalar), restaurangkök, mindre verkstäder, butiker och så vidare.

Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper.

Längd

1 dag

Format

Distans/Klassrum