/ "Arbetar man med explosiva ämnen måste man skaffa sig den kunskap som krävs"

"Arbetar man med explosiva ämnen måste man skaffa sig den kunskap som krävs"

Bodil Gustavsson, HSE Manager inom R&D hos Nouryon, har genomfört utbildningen ”Brandfarliga varor – föreståndare”.

Hur kommer det sig att du valde denna utbildning?

– Jag jobbar med hälsa samt säkerhet och som miljöchef för forskning och utveckling. Jag är även revisionsledare för ISO 9001 Kvalité, ISO 14001 Miljö och ISO 45001 Arbetsmiljö. Framöver kommer jag att ha ansvar som ”Föreståndare för brandfarlig vara” och fick tips från vår brandingenjör om den här utbildningen hos Brandskyddsföreningen.

Vad var det bästa med utbildningen?

– Det var väldigt bra att få koll på vilka myndigheter man ska vända sig till vid behov. Jag tar med mig så mycket från kursen; var man kan hitta diverse information, vilka lagkrav det finns, kunskap om regler gällande brandfarlig vara och hur vi kan förhindra att olyckor sker. Roligast var att få ta del av olika anekdoter från verkligheten.

Motsvarade utbildningen dina förväntningar?

– Absolut! Jag tycker det var väldigt bra med två föreläsare som turades om att prata. Lärarna var mycket bra och hade stor erfarenhet från verkliga livet, vilket gav trovärdighet.

– Jag rekommenderar verkligen andra att gå utbildningen. Arbetar man med brandfarliga och explosiva ämnen måste man skaffa sig den kunskap som krävs för att följa de lagkrav och regler som finns.

Har du några tips till andra som vill gå utbildningen?

– Det är bra om man förbereder sig genom att gå igenom kurslitteraturen i förväg. Och skriv ut alla dokument som du behöver på MSB:s hemsida, innan kursen.

Hur håller du dig fortsatt uppdaterad i ämnet?

– Alla dokument och rutiner måste ständigt uppdateras, så att de följer lagstiftningen. Vi är ett stort företag med flera föreståndare för brandfarlig vara och vi kommer att skapa en ny nätverksgrupp, där vi lär av varandra.

Vilket är ditt bästa brandsäkerhetstips?

– Informera och lär ut brandsäkerhet till alla som arbeta med brandfarliga ämnen. Gör skyddsronder ofta och kommunicera både brister och det som är bra till alla medarbetare.

Läs mer om utbildningen

Text: Sara Schröder

Publicerad: 2021-03-04