/ Kunskapsfrågor Brfv föreståndare

Kunskapsfrågor inför utbildning Brandfarliga varor – föreståndare

Är du osäker på om du behöver gå Brandfarliga varor – grundutbildning innan du anmäler dig till Brandfarliga varor – föreståndare? Kan du besvara nedan frågor har du tillräcklig kunskap för att inte behöva gå grundutbildningen först.

 1. Vilken myndighet skriver regler om brandfarlig vara?

 2. Vilken myndighet ger tillstånd till hantering av brandfarlig vara?

 3. Vilken märkning ska brandfarlig vara ha?

 4. Vad omfattas av begreppet "Brandfarliga varor" MSBFS 2010:4?

 5. Vad är en brandfarlig gas?

 6. Vad är flampunkt?

 7. Vad avses med en brandfarlig vätska?

 8. Hur definieras brännbarhetsområdet för en gasblandning?

 9. Vad menas med en underkarburerad gasblandning?

 10. Vad menas med relativ densitet?

 11. Vad är termisk tändpunkt?

 12. Vilka ingredienser (brandtriangeln) behövs för att det ska bli en brand?

 13. Vem utfärdar tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö?

 14. Vem är tillsynsmyndighet för ditt företag vad gäller brandfarliga och explosiva varor?