Klassning av explosionsfarliga miljöer

En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör är klassningsplanen ett viktigt underlag för valet av rätt utrustning i anläggningen.

Vad lär du dig?

Du ska efter utbildningen kunna upprätta en klassningsplan enligt gällande lagstiftning och standarder.

Utbildningens innehåll

Lagstiftningen om brandfarliga varor utgör en stor del av utbildningen. Vi går igenom MSB:s föreskrift 2004:7 och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2003:3, om explosionsfarlig miljö och standard SS-EN 60079-10, klassning av explosionsfarliga områden.

Det ingår även många tillämpningsövningar i utbildningen.

För vem?

Alla som ska upprätta och granska klassningsplaner, till exempel driftansvariga i industrin, projektörer och konstruktörer av anordningar för brandfarliga varor och Föreståndare brandfarliga varor.

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor – grundutbildning. Är du tveksam om du har rätt kunskaper, kontakta oss.

Längd

2 dagar

Format

Klassrum

Övrigt

Vi kan även erbjuda en företagsanpassad repetitionsutbildning av Klassning av explosionsfarliga miljöer. Kontakta oss för mer information.

Hämtar tillfällen