Explosionsskydd

Behöver du fördjupa dina kunskaper om hur du ska bedriva ditt brandskyddsarbete i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö? Då är det här utbildningen för dig. Efter examination erhåller du ett CFPA Europe-diplom, Explosion Protection Manager.

Mål

Efter genomförd utbildning har du fått en fördjupad kunskap kring hur du hanterar företagets verksamhet i förhållande till riskerna i en explosionsfarlig miljö. Allt i enlighet med EU-direktiv och lagstiftning.

Innehåll

  • Allmänna principer för riskhantering
  • Explosionsrisker
  • Lagar och regler
  • Organisatoriska och tekniska explosionsskyddsåtgärder
  • Beredskapsplanering

Avsedd för

Dig som är föreståndare för brandfarliga varor eller säkerhetsansvarig på företag med risker i en explosionsfarlig miljö.

Längd

1+1 dag

Förkunskaper

För att delta på den här utbildningen krävs att du har ett CFPA Europe-certifikat, Explosion. Läs mer om utbildningarna Föreståndare brandfarliga varor eller Dammexplosioner.

Den här utbildningen genomför vi endast på plats på ert företag. Kontakta oss för ytterligare information och offert på telefon 08-588 474 00 eller utbildning@brandskyddsforeningen.se.

Hämtar tillfällen