Fördjupning i riskhantering brand

En kvinna balanserar på en lina

Ingen tillvaro är riskfri. Är riskerna för stora kan du minska sannolikheten eller begränsa konsekvenserna. Ett bra underlag är avgörande för att fatta rätt beslut. Här får du praktiska kunskaper för att kunna värdera, hantera och minska brandrisker i din organisation. 

Om utbildningen

Utbildningen är praktiskt inriktad. Du får i mindre grupp identifiera olika brandrisker, sätta värden på sannolikhet och konsekvens, värdera om risken är acceptabel och ge förslag till riskreducerande åtgärder. Utbildningen ger också kunskaper om några specifika brandrisker inom en rad olika områden och de regler som gäller för dessa.

Vad lär du dig?

Efter avslutad utbildning ska du kunna delta i företagets riskhanteringsarbete. Du ska också kunna: 

 • Olika riskanalysmetoder
 • Värdera risk 
 • Göra riskanalyser för den organisation du arbetar i 
 • Regler för ett antal vanliga brandrisker 
 • Ta fram beslutsunderlag

Vad innehåller utbildningen?

 • Identifiering av brandrisker
 • Riskanalysmetoder
 • Värdering av brandrisker
 • Riskreducerande åtgärder
 • Riskhanteringsprocessen
 • Fördjupning i riskanalysmetodik
 • Värdering av risk
 • ATEX, farligt gods
 • Brandfarliga varor
 • Moderna energisystem

För vem?

Utbildningen är avsedd för dig som har behov av att göra enklare riskanalyser själv eller behöver kompetens för upphandling av sådana tjänster. Den passar om du är t ex säkerhetschef, skyddsingenjör, brandskyddskonsult, brandbefäl inom räddningstjänsten eller riskingenjör på försäkringsbolag.  

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men det är en fördel om du har kännedom om riskerna i din verksamhet samt grundläggande brandskyddskunskaper, t ex någon form av brandskyddsutbildning.

Certifiering

Nej.
Du får ett certifikat om du går denna utbildning tillsammans med andra block i utbildningen Brandskyddsledare. Läs mer om CFPA-certifiering här. 

Längd

5 dagar

Format

Distans/Klassrum

Du kommer att kunna välja om du vill delta i klassrum eller på distans. Så länge pandemin pågår och restriktionerna påbjuder kommer utbildningen dock endast genomföras på distans. Vi uppdaterar löpande.

Fördjupning i riskhantering brand utgör Block 3 i utbildningen Brandskyddsledare.

 

Vill du veta mer om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Hämtar tillfällen