BBR 29 Brandskydd i Boverkets byggregler

Brandskydd i Boverkets byggregler innehåller hela avsnitt 5 i BBR 29 och ger dig en heltäckande bild av Boverkets byggregler gällande brandskydd och av tillämpningen av föreskrifterna och de allmänna råden.

Detta är en lättläst handbok för dig som behöver vägledning och förklaring av föreskrifter och allmänna råd om byggnadstekniskt brandskydd. Med regeltexter, vägledningar, förtydligande beskrivningar och pedagogiska illustrationer, allt i samma handbok, blir detta din kompletta guide för brandskydd i Boverkets byggregler.

Använd den som ett uppslagsverk för byggnadstekniska brandskyddsfrågor, som underlag vid projektering och tillsyn eller som stöd vid systematiskt brandskyddsarbete.

Innehållet i handboken följer den ordning som föreskrifterna och de allmänna råden redovisas i BBR.

Nyhet för denna utgåva

  • Regeltexterna har kompletterats med vägledningstexter, författarkommentarer och illustrationer från PBL Kunskapsbanken i direkt anslutning till regeltexterna
  • Pedagogiska och förtydligande illustrationer i fyrfärg
  • EKS 11 – uppdaterade regler för dimensionering av bärande konstruktioner

För vem

Handboken vänder sig till alla som arbetar med byggnadstekniskt brandskydd som till exempel brandskyddsansvariga, förvaltare, projektledare, byggnadsinspektörer, brandingenjörer, projektörer och tillsynsförrättare.

Mer information om produkten