Egenkontroll av brandskyddet

Myndigheternas kontroll över brandskyddet har förändrats. Brandsynen finns inte längre och det kommer inte några brandsyneförrättare och tittar på brandskyddet. Kommunens räddningstjänst finns tillhands för att ge stöd och information och för att utöva tillsyn, men den detaljerade myndighetskontrollen har ersatts av egenkontroll, både när det gäller projektering och drift av en byggnad. Det innebär att det behöver finnas personer på plats i verksamheten som kan förstå och kontrollera brandskyddet. Det är för dessa personer vi har skrivit den här boken.

En av de viktigaste delarna i det systematiska brandskyddsarbetet är att ha ett system för egenkontrollen. Ett förebyggande säkerhetsarbete som sker planlöst utan uppföljning och redovisning blir både irrationellt och kostnadskrävande. Trygghet skapas först när det inbyggda brandskyddet kontrolleras systematiskt och löpande.

Du får i boken information om vad som orsakar bränder, grundläggande principer för brandskydd och de kontroller som bör utföras i den dagliga verksamheten, i befintliga lokaler. Boken ger dig vägledning men du måste också analysera själv, välja ut de delar som är relevanta för din verksamhet och skapa ditt eget kontrollsystem.

Delar av kapitel 9 och 10 samt alla skrivningar som rör heta arbeten är uppdaterade 2019.

Mer information om produkten