Egenkontroll av brandskyddet – så får du brandskyddet att fungera i praktiken

I Egenkontroll av brandskyddet får du information om vad som orsakar bränder, grundläggande principer för brandskydd och de kontroller som bör utföras i den dagliga verksamheten, i befintliga lokaler.

Ansvaret för brandskyddet vilar helt och hållet på den som äger eller nyttjar en byggnad och dess lokaler. Kommunens räddningstjänst finns tillhands för att ge stöd och information och för att utöva tillsyn, men den detaljerade myndighetskontrollen har ersatts av egenkontroll, både när det gäller projektering och drift av en byggnad. Det innebär att det behöver finnas personer på plats i verksamheten som kan förstå och kontrollera brandskyddet. Det är för dessa personer vi har skrivit den här boken.

Eftersom byggnadens brandskyddsinstallationer inte används i vardagen behöver de kontrolleras regelbundet. Brandsäkerhet skapas först när det inbyggda brandskyddet kontrolleras systematiskt och löpande.

Du får i boken information om vad som orsakar bränder, grundläggande principer för brandskydd och de kontroller som bör utföras i den dagliga verksamheten, i befintliga lokaler. Boken ger dig vägledning men du måste också analysera själv, välja ut de delar som är relevanta för din verksamhet och skapa ditt eget kontrollsystem.

Detta är en nyutgåva av boken med samma titel från 2019. Nu uppdaterad enligt gällande lagar och regler.

Mer information om produkten