Utrymningslarm med talat meddelande

Utrymningslarm

På denna tredagarsutbildning ger vi dig fördjupad kunskap i utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1.

Innehåll

 • Begrepp som används i samband med SBF 502:1
 • Orientering i elektroakustik
 • Systemuppbyggnad centralutrustning
 • Olika typer av högtalare och dess egenskaper
 • Installation, förläggning och placering av högtalare
 • Systemintegration, gränssnitt mot olika anläggningar
 • Projekteringsövning
 • Serviceritningar och larmdonsområdesritning
 • Underhåll och skötsel
 • Besiktning
 • Teori och praktisk träning på STI och ljudtrycksmätning

Avsedd för

Utbildningen vänder sig till dig som ska certifiera dig till behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 2017, alternativ vill ha djupare kunskap inom området. Efter utbildningen ska du förstå och kunna utföra en projektering för en ny anläggning med utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1.

Certifiering

Den här utbildningen uppfyller normens krav på utbildning i ljud och taluppfattning, ett av kraven för att bli certifierad behörig ingenjör i utrymningslarm med talat meddelande.

Certifieringen erbjuds idag av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB) eller (SCAB) Svensk Certifiering Norden AB. På deras hemsidor kan du läsa mer om hur certifieringen går till.

Vill du veta mer om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Hämtar tillfällen