SBF 502:1 Regler för utrymningslarm med talat meddelande

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande installeras för att underlätta utrymningen av en byggnad i händelse av brand och för att korta ner tiden för utrymning.

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelade, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar så väl till att rädda liv som till att reducera brandskadekostnaderna.

Detta regelverk beskriver hur ett utrymningslarm med talat meddelande installeras, från utförandespecifikation till underhåll och service.

Regelverket är intressant för dig som ska projektera en ny anläggning eller för dig som behöver certifiera dig till behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande, men även för dig som behöver djupare kunskap inom området.

Denna första utgåva bygger på SBF 110 Regler för brandlarm och rekommendationen Utrymningslarm 2015. Det har även tagit hänsyn till standarder och tekniska specifikationer som publicerats av European Committee for Standardization (CEN).

SBF 502:1 gäller från 2017-07-01. Brandskyddsföreningens rekommendation Utrymningslarm 2015 dras in 2018-07-01.

Innehåll:
Orientering
Omfattning
Referenser
Termer och definitioner
Allmänt
Råd vid upprättande av ­utförandespecifikation
Planering och projektering
Installation
Uppstart och konfiguration
Färdigställandekontroll och kvalitetssäkring
Besiktning
Användning och skötsel
Underhåll
Ändringar och utökningar av installerade system
Bilaga A Utförandespecifikation
Bilaga B Anläggarintyg
Bilaga C Besiktningsintyg
Bilaga D Anläggningsskötare
Bilaga E Skylt för anläggningsskötare

Ladda ner revideringsblad här >

Mer information om produkten

Format: A5