Brandskydd i Boverkets byggregler

Byggnaden Sthlm 01

Avsnitt 5 i Boverkets byggregler beskriver hur en byggnads brandskydd ska utformas. Denna utbildning ger dig kunskap om de centrala begreppen inom byggnadstekniskt brandskydd och beskriver kraven på bland annat utrymning, brandcellsindelning och skydd mot brandspridning mellan byggnader.

Under en heldag får du en övergripande kunskap om förenklad dimensionering och lösningar enligt de allmänna råden.

Avsnitten i Boverkets Byggregler (BBR) uppdateras regelbundet och återges i Brandskyddsföreningens handbok Brandskydd i Boverkets byggregler.

Här ger vi dig övergripande kunskap om innehållet i Boverkets byggregler, kapitel 5. Du får under utbildningen föreläsningar om samtliga delar i BBR avsnitt 5 Brandskydd och Bärförmåga vid brand i EKS 11. Föreläsningarna varvas med dimensioneringsexempel, gruppdiskussioner och inblick i aktuell forskning. Individuella övningsuppgifter förekommer i samband med föreläsningarna.

Vad lär du dig?

Efter utbildningen ska du ha kunskap om kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

Vad innehåller utbildningen?

Huvudfokus på utbildningen är kapitel 5 om brandskydd i Boverkets byggregler, BBR. Angränsande lagar och regler berörs samt även en genomgång av grundläggande faktorer för brandförlopp och brandspridning.

Områden

  • Brandteori och brandförlopp
  • Byggnadsklasser, verksamhetsklasser och brandtekniska begrepp
  • Möjlighet till utrymning vid brand
  • Skydd mot brand- och brandgasspridning inom och mellan byggnader
  • Möjlighet till räddningsinsatser

För vem?

Dig som vill ha och behöver grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel fastighetsägare, byggherrar, projektledare, förvaltare, brandskyddsansvariga, handläggare, tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

Format

Distans/Klassrum
(Du kan välja om du vill delta på distans eller på plats)

Den här utbildningen går även att få som företagsanpassad. Läs mer och kontakta oss om företagsanpassad utbildning här

Längd

1 dag

Vill du veta mer om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Hämtar tillfällen