Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 1

Utbildningen ger en grundläggande fördjupning i starkströmsföreskrifter, besiktningsmetodik för revisionsbesiktningens genomförande samt en administrativ organisations- och systemkännedom.

Mål

Du ska efter utbildningen kunna arbeta som besiktningsingenjör el under prövotid.

Innehåll

  • Grundläggande brandkunskap
  • Elektriska brandorsaker
  • Starkströmföreskrifter genom tiderna
  • Detaljregler inom elinstallation
  • Tekniska anvisningen
  • Besiktningsmetodik
  • Administration
  • Gruppövningar
  • Kunskapskontroll

Förkunskaper

Utbildningen är endast avsedd för person som fått sin ansökan om auktorisation godkänd av från Elektriska Nämndens auktorisationsutskott. Information om ansökan finner du här.

Du ska även ha gått en extern 1-dags grundutbildning i termografering före auktorisation kan utfärdas.

Hämtar tillfällen