Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 1

Utbildningen ger en grundläggande fördjupning i starkströmsföreskrifter, besiktningsmetodik för revisionsbesiktningens genomförande samt en administrativ organisations- och systemkännedom.

Vad lär du dig?

Du ska efter utbildningen kunna arbeta som besiktningsingenjör el under prövotid.

Vad innehåller utbildningen?

  • Grundläggande brandkunskap
  • Elektriska brandorsaker
  • Starkströmföreskrifter genom tiderna
  • Detaljregler inom elinstallation
  • Tekniska anvisningen
  • Besiktningsmetodik
  • Administration
  • Gruppövningar
  • Kunskapskontroll

Förkunskaper

Utbildningen är endast avsedd för person som fått sin ansökan om auktorisation godkänd av från Elektriska Nämndens auktorisationsutskott.

Information om ansökan finner du här >

Du behöver även certifiera dig inom eltermografering för att få auktorisation.

Längd

5 dagar

Format

Klassrum

Hämtar tillfällen