Riskbedömning vid revisionsbesiktning

Boken kan användas som utbildningsmaterial i riskbedömning vid revisionsbesiktning för blivande besiktningsingenjörer, eller självstudier om du redan är etablerad besiktningsingenjör.

Bokens målsättning är att skapa likvärdiga riskbedömningar vid revisionsbesiktning. Vidare ska boken ge information till Elektriska Nämndens besiktningsingenjörer om hur kategorisering av anmärkningar ska gå till samt hur man ska tänka när man kategoriserar anmärkningen. Boken behandlar även hur man formulerar anmärkningstext i EN-protokollet.

Innehåll:
Generellt om riskbedömning
71 exempel på risker
Upprättande av EN-protokoll

Mer information om produkten

Denna bok är i första hand avsedd för besiktningsingenjörer som är auktoriserade av Elektriska Nämnden.