Eltermografering Klass 1

Någon utför eltermografering

Den främsta anledningen till att termografera sin elanläggning är att hitta varmgångar; onormala avvikelser. Avvikelserna i elanläggningen kan leda till driftstopp eller i värsta fall att en ljusbåge, explosion eller brand uppstår. Med en regelbunden eltermografering kan man hitta avvikelsen i tid och åtgärda det innan det får stora konsekvenser.

Vad lär du dig?

Du får kunskap i eltermografi, både teoretisk och praktisk. Vi går igenom fördelarna med att arbeta med eltermografering och tittar på de fel och risker du på så sätt kan förebygga.

Vi går igenom hur du praktiskt genomför eltermograferingen med hjälp av värmekamera.

Vad innehåller utbildningen?

  • Grundläggande termografi
  • Eltermografi
  • Värmemönster
  • Avvikelser
  • Klassificering
  • Arbetsflöde

Utbildningen varvar teori med praktiska övningar på hantering av värmekamera. Du får möjlighet att testa egen utrustning alternativt se hur en kamera fungerar och hur du kan arbeta med den. 

Det är bra om du har möjlighet att ta med dig en värmekamera att använda under utbildningen, men det är inte ett krav. Om du inte har tillgång till kamera och deltar på plats finns det möjlighet att låna utrustning.

Utbildningen följer SBF 1031:3 Norm Termograför elanläggning och avser Klass 1 spänningsområde <1kV. Normen delar in området i tre klasser enligt nedan:

Klass Benämning Spänningsområde
1 Lågspänning <1 kV
2 Högspänning 1 1 kV-20kV
3 Högspänning 2 >20 kV


För dig som behöver utbilda dig inom högspänning se vår utbildning Eltermografi Klass 2 som är en påbyggnadsutbildning till Klass 1.

För vem?

Utbildningen vänder sig bland annat till dig som arbetar som fastighetsskötare, drifttekniker, elektriker och elkonsult, samt till dig som vill bli auktoriserad besiktningsingenjör där denna är ett av ansökningskraven, se utbildningen Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 1.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med lågspänning.

Certifiering

Efter genomförd utbildning har du fått en bra grund för att klara en certifiering enligt SBF 1031:3 Norm Termograför elanläggning.

Certifieringen erbjuds idag av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering). Läs mer på SBSC:s webbsida om hur certifieringen går till, vilka priser som gäller med mera.

Längd

2 dagar

Format

Distans eller klassrum (valfritt)

Hämtar tillfällen