Eltermografering Klass 2

Den främsta anledningen till att termografera sin elanläggning är att hitta varmgångar; onormala avvikelser. Avvikelserna i elanläggningen kan leda till driftstopp eller i värsta fall att en ljusbåge, explosion eller brand uppstår. Med en regelbunden eltermografering kan man hitta avvikelsen i tid och åtgärda den innan det får stora konsekvenser.

Den här utbildningen genomförs som företagsanpassad och på begäran. Kontakta oss för mer information.

Vad lär du dig?

Du får kunskap som du behöver för att kunna arbeta med eltermografi som omfattar klass 2 spänningsområde 1kV-20kV (högspänning).

Vad innehåller utbildningen?

  • Eltermografering som avser 1kV-20kV
  • Avläsa och hitta avvikelser
  • Exempel på en kameras funktion

Utbildningen bygger på SBF 1031:3 Norm Termograför elanläggning som delar in området i tre klasser enligt nedan:

Klass Benämning Spänningsområde
1 Lågspänning <1 kV
2 Högspänning 1 1 kV-20kV
3 Högspänning 2 >20 kV

 

För vem?

Utbildningen vänder sig bland annat till dig som arbetar som fastighetsskötare, drifttekniker, elektriker och elkonsult, samt till dig som vill bli auktoriserad besiktningsingenjör där denna är ett av ansökningskraven, se utbildningen Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 1.

Utbildningen ger dig som termograför den utbildning som normen kräver för en certifiering, i högspänning. Utöver den behöver du praktisk erfarenhet.

Förkunskaper

Detta är en påbyggnadsutbildning till Eltermografi Klass 1.

Du behöver ha genomfört utbildningen Eltermografering Klass 1 för att anmäla dig till denna.

Certifiering

Efter genomförd utbildning har du fått en bra grund för att klara en certifiering enligt SBF 1031:3 Norm Termograför elanläggning.

Certifieringen erbjuds idag av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering). Läs mer på SBSC:s webbsida om hur certifieringen går till, vilka priser som gäller med mera.

Längd

1 dag

Format

Distans eller klassrum (valfritt)

Utbildningstillfället sker i mån av antalet anmälningar.

Vill du veta mer om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Hämtar tillfällen