/ Besiktningsingenjör / Auktorisation

Auktorisation

Vi auktoriserar besiktningsingenjörer till vår besiktningsverksamhet. För att bli besiktningsingenjör behöver du ansöka om auktorisation hos oss och delta i en femdagars grundutbildning i teknik, besiktningsmetodik och administration.

Utbildningen anordnas av oss och kommer att vara förlagda till våra utbildningslokaler på Liljeholmen i Stockholm.

Ansökan om auktorisation som besiktningsingenjör ska skickas per mail till oss, på särskilt fastställd blankett. Övriga relevanta handlingar ska bifogas i mailet.

Läs mer om vad som gäller för ansökan om auktorisation

Behöver du komplettera din yrkesutbildning för att kunna ansöka om auktorisation som besiktningsingenjör? Nedanstående utbildningsenheter tillhandahåller anpassade utbildningar för att uppnå Brandskyddsföreningen Elektriska Nämndens krav på teoretisk kunskap för auktoriserade besiktningsingenjörer.

Yrkeshögskolan Syd, Hässleholm

EUU - Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, Nyköping

Campus Nyköping

Se även