/ Besiktningsingenjör / Auktorisation

Auktorisation

En elomkopplingscentral

Här kan du läsa vad som krävs för att bli auktoriserad besiktningsingenjör inom Elektriska Nämnden.

För att få auktorisation behöver man bli antagen till EN:s grundutbildning och för det krävs rätt teoretiska förkunskaper och praktisk erfarenhet.

Dom teoretiska kunskaperna ska vara på en ingenjörsmässig nivå, då det behövs en fördjupad kunskap inom el-området samt en analytisk och problemlösande förmåga. Auktorisation A/AL räcker till exempel inte fullt ut men är en bit på vägen.

Sen krävs mångsidig praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete i minst 5 år varav minst 3 år inom industriella anläggningar.
Kraven för auktorisation går att läsa i sin helhet i anvisning A103.

Auktoriseringsflödet.png
Processen för att bli auktoriserad besiktningsingenjör. Förstora bilden (öppnas i nytt fönster)

Så här gör du för att ansöka om att bli besiktningsingenjör:

 1. Säkerställ tillräckliga förkunskaper, både teoretiska och praktiska, för att fortsätta din ansökan, se A103, vad som gäller.
 2. Skicka in en ansökan, via formuläret, med handlingar som styrker dina kunskaper.
 3. Ansökan behandlas av auktorisationsutskottet som meddelar utfall inom några veckor.
 4. Vid godkänd ansökan kallas du till en 5 dagars grundutbildning i Stockholm med efterföljande kunskapsprov. Saknar du certifiering inom eltermografering enligt norm SBF 1031:3, minst klass 1, behöver du även komplettera med det. Utbildning för detta erbjuds av Brandskyddsföreningen.
 5. Du blir auktoriserad, får tillgång till systemet och kan börja utföra besiktningsuppdrag. Auktorisationen har en prövotid på 2 år.

Säkerställ dina förkunskaper och skicka in din ansökan

Obs! I din ansökan förbinder du dig:

 • att lämnade uppgifter i ansökningshandlingarna är sanna uppgifter och inte döljer sanningen (osann försäkran).
 • att bedriva besiktningsverksamhet i enlighet med de villkor som gäller för auktorisation som besiktningsingenjör.
 • att följa Elektriska Nämndens gällande instruktioner och anvisningar.
 • att inte besiktiga objekt som jag saknar tillräcklig kompetens för.
 • att jag äger för besiktningsverksamheten erforderlig fysisk och psykisk hälsa.
 • att jag inte genom anställning eller på annat sätt kan komma i beroendeställning till försäkringstagaren.
 • att jag har en opartisk roll gentemot försäkringstagare, innehavare, elinstallationsföretag, elinstallatörer och andra berörda parter.
 • att jag inte är anställd i-, driver eller har ett ekonomiskt- och/eller annat betydande inflytande i ett elinstallationsföretag, se fler exempel på jävsförhållanden i anvisning A103, avsnitt 8.1.
 • att när auktorisationen inte längre är gällande, makulera auktorisationsintyg och fotolegitimation.

För övriga frågor kring auktorisation, kontakta kundsupport.

Se även