Handbok Elsäkerhet i praktiken

Boken ger dig kunskap om risker i elinstallationer i olika typer av anläggningar.

Boken används dels som utbildningsmaterial för blivande besiktningsingenjörer, dels för etablerade besiktningsingenjörer som vill förkovra sig i något speciellt ämne där elanläggningen kan innebära en risk i form av brand-, avbrotts- eller personskada.

Boken kan även nyttjas av eldriftansvariga för kunskap om vilka risker den elektriska anläggningen kan generera. För elinstallatörer och elektriker kan boken ge värdefull information om hur elinstallationen kan utgöra en risk. För elmaterieltillverkare kan den ge vägledning om vilka typer av problem elapparater har historiskt.

Erfarna besiktningsingenjörer har skrivit boken som bygger på deras praktiska erfarenheter av elsäkerhet. Faktainnehållet har därmed ingen juridisk status.

Innehåll

Bakgrund
Inledning
Elansvaren
Revisionsbesiktning
Elanläggningar – allmänt
Elanläggningar – specifika
Institution och organisationer

Mer information om produkten