/ Webbutbildning

Webbutbildning

En laptop och ett anteckningsblock

Våra webbutbildningar är både flexibla samt tids- och kostnadseffektiva. De kan genomföras när och var som helst, så länge användaren har tillgång till en dator eller surfplatta och internetuppkoppling.

Utbildningarna tas fram av vårt eget produktionsteam, med mångårig expertis inom pedagogik för digitalt lärande, grafisk design och medieproduktion. Innehållet kvalitetssäkras av våra brandskyddsexperter. Läs mer om våra webbutbildningar här nedan.

Vid behov finns möjligheten att anpassa utbildningarna efter er verksamhet.

 

Våra webbutbildningar:

Grundläggande brandsäkerhet kontor
Utbildningen vänder sig till kontorspersonal och går igenom det som alla på en arbetsplats behöver känna till om brandsäkerhet.
Längd: cirka 30 min

Basic fire safety for offices
This e-learning course is intended for office staff and covers what all employees need to know about fire safety.
Length: approximately 30 min
Language: english

Grundläggande brandsäkerhet förskola
Den här utbildningen vänder sig till alla anställda på förskolor, såväl kommunala som fristående, och går igenom det som alla i personalen behöver känna till om brandsäkerhet.
Längd: cirka 30 min

Grundläggande brandsäkerhet hotell
Utbildningen vänder sig till hotellpersonal och går igenom det som alla anställda på hotell behöver känna till om brandsäkerhet.
Längd: cirka 30 min

Grundläggande brandsäkerhet regionsjukvård
Den här utbildningen vänder sig till personal inom regionsjukvård och går igenom det som all sjukhuspersonal behöver känna till om brandsäkerhet.
Längd: cirka 30 min

Grundläggande brandsäkerhet skola
Den här utbildningen vänder sig till alla anställda på skolor, såväl kommunala som fristående, och går igenom det som alla i personalen behöver känna till om brandsäkerhet.
Längd: cirka 30 min

Grundläggande brandsäkerhet hemtjänst
Varje år omkommer omkring hundra personer i bränder i Sverige, många i sina hem. De flesta av dessa är äldre. I den här webbutbildningen får hemtjänstpersonal lära sig hur de kan hjälpa till att förebygga bränder hos särskilt riskutsatta.
Längd: 20-30 min

Grundläggande brandsäkerhet vårdboende
Utbildningen vänder sig till alla anställda på vårdboenden, såväl kommunala som privata, och går igenom det som alla i personalen behöver känna till om brandsäkerhet.
Längd: cirka 30 min

Systematiskt brandskyddsarbete
Den här utbildningen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i systematiskt brandskyddsarbete.
Längd: cirka 40-45 min

Brandsäkerhet för Bostadsrättsföreningar
I den här utbildningen har vi samlat allt som du som styrelseledamot i en bostadsrättsförening behöver känna till om brandsäkerhet.
Längd: cirka 30 min

Restvärderäddning
Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom räddningstjänsten och ska utföra restvärderäddning på och i byggnader.
Längd: cirka 20 min

Brandsäkerhet i hemmet
Det här är en gratis utbildning för dig som vill lära dig hur du kan förebygga brand i din bostad.
Längd: cirka 30 min