Brandskyddssamordnare – SBA

Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Behöver du grundläggande kunskaper för att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på din arbetsplats? Den här utbildningen passar dig som ansvarar för och samordnar brandskyddet i en mindre verksamhet.

Vad lär du dig?

Du får lära dig om lagar och förordningar som påverkar brandskyddet, brandskydd i byggnader samt hur du kan organisera det systematiska brandskyddsarbetet enligt den så kallade SBA-cirkeln.

Vad innehåller utbildningen?

  • Lagar och förordningar
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete

För vem?

Passar dig som ska arbeta som brandskyddssamordnare eller brandskyddsansvarig i en mindre verksamhet, och som har till uppgift att dokumentera, planera och följa upp ett företags brandskyddsarbete.

Längd

1 dag (7 lektionstimmar)

Format

Utbildningen erbjuds både som distans- och klassrumsutbildning.

Vi har även möjlighet att erbjuda utbildningen som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för mer information och bokning.