Anläggningsskötare sprinkler

Sprinkler

Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt.

Grundläggande för att anläggningen ska fungera väl är att det finns anläggningsskötare som utför kontroller, men även regelbundet underhåll och revisionsbesiktningar har stor betydelse.

 

Vad lär du dig?

Du ska efter utbildningen ha de grundläggande kunskaperna som krävs för att utföra skötsel och underhåll på sprinkleranläggning.

Vad innehåller utbildningen?

  • Förebyggande brandskyddsarbete
  • Kunskap om anläggningsskötarens roll
  • Kontroll och underhåll
  • Regelverk – SBF 120:8/SS-EN 12845
  • Sprinklersystemets omfattning och funktion
  • Systemtyper, riskklassificering
  • Dimensionering, komponenter, vattenkällor
  • Vanliga fel på anläggning

Utbildningen motsvarar krav för anläggningsskötare enligt tilläggskrav i SBF 120:8, bilaga 120-06. 

För vem?

Dig som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera.

Enligt SBF 120:8 ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.

Längd

1 dag

Format

Distans

Den här utbildningen går även att få som företagsanpassad. Läs mer och kontakta oss om företagsanpassad utbildning här

Vill du veta mer om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Hämtar tillfällen