Kontrolljournal sprinkleranläggning

En kontrolljournal ska finnas vid sprinklercentralen. I den noterar anläggningsskötare, anläggarfirma, servicefirma, besiktningsman eller räddningstjänsten olika kontroller/händelser som sker i vattensprinkleranläggningen.

På varje uppslag finns det plats för 14 veckokontroller. Totalt finns det plats för veckokontroller för två år. Häftet är förberett med ett hål där en kedja kan fästas. 

Kontrolljournalen innehåller även följande utdrag:

Skötsel och underhåll enligt SBF 120
Utförande av skötsel, underhåll och kontroller
Invändig kontroll av rörnät
Funktionsprov av larmöverföringen – Exempel
Bortkopplingar
Ändringar
Sprinklerpump – Kontrollpunkter

Köp fler och få lägre pris

10 st eller fler 40 kr/st
50 st eller fler 30 kr/st


Paketpriset visas på fakturan.

Mer information om produkten