SBF 120:8 Regler för automatiskt vattensprinklersystem

Det svenska regelverket för automatiska vattensprinkleranläggningar måste normalt uppfyllas för att de svenska försäkringsbolagen ska acceptera sprinkleranläggningen.

SBF 120 refererar till standarder och innehåller bland annat anvisningar för ESFR-sprinkler, krav på hur projektering, installation och besiktning ska gå till, anvisningar för grupputlösningssystem och system med skuminblandning samt anvisningar för val av vattenkälla.

SBF 120:8 är uppdaterad enligt nya utgåvor av europastandard och NFPA och har en struktur som överensstämmer med europastandarden.

Observera att SBF 120:8 inte innehåller texten från standarden SS-EN 12845, vilket erfordras för tillgång till samtliga krav. Samtrycket Sprinklersystem - Regler och standard innehåller både SBF 120:8 och SS-EN 12845 och kan beställas här. Endast standarden kan beställas direkt från SIS.

Ladda ner revideringsblad här >

Mer information om produkten