Automatiskt vattensprinklersystem

Ett automatiskt vattensprinklersystems uppgift är att upptäcka, släcka eller hålla en brand under kontroll. Ett korrekt utfört vattensprinklersystem bidrar både till att reducera brandskadekostnaderna – varje år sparas hundratals miljoner kronor – och att rädda liv.

Avsikten med denna bok är att ge en grundläggande kunskap om automatiska vattensprinklersystem och att den även ska kunna användas vid utbildning av anläggningsskötare.

Boken ersätter tidigare utgåva från 2010.

Innehåll

Inledning
Föreskrifter, regler och standarder
Beskrivning av sprinkleranläggning
Beskrivning av olika system
Beskrivning av komponenter
Riskklasser och godsklassificering
Larm och larmhantering
Besiktning och anläggningens skötsel
Onödiga larm
Att läsa mer

Mer information om produkten