Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX

Att utföra arbete där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. En gnista kan lätt antända den brandfarliga varan och olyckan är ett faktum.

Den här utbildningen är förlagd i processmiljö och ger därför också en rättvis bild av problematiken med arbete i explosionsfarlig miljö.

Vad lär du dig?

Du ska efter utbildningen kunna utfärda tillstånd och upprätta rutiner för arbete i explosionsfarlig miljö på anläggningar med brandfarliga varor.

Vad innehåller utbildningen?

Under utbildningen studerar vi särskilda risker med tändkällor, praktiska skyddsåtgärder, administrativa rutiner, villkor för utfärdande av gasfrihetsförklaringar, tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö och grunderna med gasvarnare.

Grupparbeten sker i realistisk miljö.

För vem?

Föreståndare brandfarliga varor eller andra som utfärdar tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö.

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor – grundutbildning. Är du tveksam om du har rätt kunskaper, kontakta oss.

Längd

2 dagar

Format

Klassrum

 

Vill du veta mer om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Hämtar tillfällen