Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX

Gnistbildning

Att utföra arbete där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. En gnista kan lätt antända den brandfarliga varan och olyckan är ett faktum.

Den här utbildningen är förlagd i processmiljö och ger därför också en rättvis bild av problematiken med arbete i explosionsfarlig miljö.

Tack vare ett fint samarbete genomförs utbildningen på plats hos AkzoNobel, Cytiva och Sandvik Coromant. Kort om verksamheterna:

  • Akzo Nobel. En internationell kemikoncern med verksamhet inom färg för konsument, proffshantverkare och även till den industriella marknaden.

  • Cytiva. Ett företag i life science-branschen som bedriver både forskning, produktutveckling och produktion av finkemikalier. Cytivas produkter används inom forskning och läkemedelsindustrin.

  • Sandvik Coromant, vars kärnverksamhet är att leverera verktygslösningar till verkstadsindustrin och att utveckla avancerad teknik som ger ökad produktivitet.

Vad lär du dig?

Du ska efter utbildningen kunna utfärda tillstånd och upprätta rutiner för arbete i explosionsfarlig miljö på anläggningar med brandfarliga varor.

Vad innehåller utbildningen?

Under utbildningen studerar vi särskilda risker med tändkällor, praktiska skyddsåtgärder, administrativa rutiner, villkor för utfärdande av gasfrihetsförklaringar, tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö och grunderna med gasvarnare.

Grupparbeten sker i realistisk miljö.

För vem?

Föreståndare brandfarliga varor eller andra som utfärdar tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö.

Förkunskaper

Du ska ha god kännedom om brandfarliga varors risker och känna till lagstiftning och begrepp. Du får dessa kunskaper genom att gå Brandfarliga varor – grundutbildning. Är du tveksam om du har rätt kunskaper, kontakta oss.

Längd

2 dagar

Format

Klassrum

Den här utbildningen går även att få som företagsanpassad. Läs mer och kontakta oss om företagsanpassad utbildning här

Vill du veta mer om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Hämtar tillfällen