Arbete i explosionsfarlig miljö

Boken Arbete i explosionsfarlig miljö

Boken Arbete i explosionsfarlig miljö hjälper dig till ett säkert arbete. Den beskriver också de lagkrav som finns för arbete i explosionsfarlig miljö.

Med explosionsfarlig menas här ett område där explosiv atmosfär kan förekomma, men även intilliggande områden där den explosiva atmosfären kan utsätta personalen för fara.

Det här är en uppdatering av boken från 2010 med samma namn.

Innehåll

Lagstiftning och risker 
Planering av arbete i explosionsfarlig miljö
Atmosfärer
Tändkällor 
Åtgärder atmosfär
Åtgärder tändenergi
Att begränsa konsekvenserna
Dokumentation och arbetstillstånd
Gasmätning
Bilagor
Referenser

Mer information om produkten