Brandskyddskontrollant

För att säkerställa att brandskyddet fungerar på er arbetsplats behöver ni regelbundet genomföra så kallade egenkontroller. Den här utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant och behöver lära dig hur du praktiskt genomför kontrollerna, som en del i det systematiska brandskyddsarbetet.

Vad lär du dig?

Du får lära dig hur man kan identifiera och åtgärda brandrisker och hur man utför egenkontroller av brandskyddet. Du får också grundläggande kunskaper om systematiskt brandskyddsarbete.

Vad innehåller utbildningen?

  • Brandkunskap
  • Riskhantering
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Hur man genomför en egenkontroll (här ingår ett praktiskt avsnitt)

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant, och som har till uppgift att förstå och kontrollera brandskyddet.

Längd

Halvdag (3,5 lektionstimmar)

Format

Utbildningen erbjuds både som distans- och klassrumsutbildning.

Vi har även möjlighet att erbjuda utbildningen som företagsanpassad utbildning. Kontakta oss för mer information och bokning.