Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 2

Utbildningen ger en grundläggande fördjupning vid revisionsbesiktning av högspänningsanläggningar, maskininstallationer, explosionsfarliga miljöer samt inom området elmiljö.

Vad lär du dig? 

Efter genomförd utbildning har du erforderlig teoretisk utbildning för att erhålla auktorisation som besiktningsingenjör utan prövotid.

Vad innehåller utbildningen?

  • Revisionsbesiktning av explosionsfarlig miljö/ATEX
  • Revisionsbesiktning av maskiner
  • Revisionsbesiktning av högspänningsanläggningar
  • Elmiljö
  • Utbildningen avslutas med en kunskapskontroll

Förkunskaper

Öka dina baskunskaper i ATEX! Klicka här för att ta del av vår introduktion.

Denna utbildning är avsedd för dig som är besiktningsingenjör under prövotid. Du måste ha en godkänd auktorisation från Elektriska Nämndens auktorisationsutskott samt ha gått Elektriska Nämndens första grundutbildning. Vi ser gärna att du ska ha arbetat i minst 6 månader innan du går grundutbildningens steg 2. Du måste gå denna utbildning under prövotiden som är 2 år.

Längd

2 dagar

Format

Distans

Hämtar tillfällen