Fördjupning i organisatoriskt brandskydd

Två personer sitter vid sina laptops

Här får du nödvändig kunskap och verktyg för att kunna planera, organisera och följa upp det organisatoriska brandskyddsarbetet i din egen organisation, från förebyggande insatser till krishantering och återgång till normalläge.

Om utbildningen

Det organisatoriska brandskyddet är avgörande för en organisations förmåga att förebygga incidenter och minimera konsekvenser av händelser – i denna utbildning fördjupar vi våra kunskaper inom just detta område. Vi bearbetar de olika delarna i det systematiska brandskyddsarbetet, och tar oss bland annat an ämnen som beredskaps- och insatsplanering, arbetsmiljö, utbildningsplanering, kontinuitetshantering samt samspelet människa – teknik – organisation. Teori varvas med grupparbeten och scenariobaserade övningar för att omsätta kunskaperna i praktiken.

Vad lär du dig?

 • Optimera, organisera och följa upp brandskyddsarbetet i din organisation
 • Förstå, tolka och applicera lagstiftning inom arbetsmiljö relaterat till brandskyddsfrågor
 • Att med utgångspunkt i samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO) förebygga incidenter
 • Säkerställa fortsatt verksamhet i de fall en krissituation inträffar 

Vad innehåller utbildningen?

 • Grunderna i det organisatoriska brandskyddet
 • Nödlägesplanering med särskilt fokus på kontinuitetshantering, krisledning, insatsplanering och restvärderäddning
 • Arbetsmiljö och arbetsmiljörätt
 • Försäkringslära
 • Samspel människa – teknik – organisation (MTO)
 • Utbildningsplanering
 • Grupparbeten inom organisatoriskt brandskydd
 • Eget projektarbete 

För vem?

Utbildningen passar dig som behöver få verktyg för att hantera organisatoriska brandskyddsfrågor samt krissituationer. 

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men det är en fördel om du har grundläggande brandkunskaper samt kännedom om brandskyddsarbetet i ditt företag eller organisation.

Certifiering

Nej.

Du får ett certifikat om du går denna utbildning tillsammans med andra block i utbildningen Brandskyddsledare.Läs mer om CFPA-certifiering här.

Längd

5 dagar

Format

Distans / Klassrum
Du kommer att kunna välja om du vill delta i klassrum eller på distans. Så länge pandemin pågår och restriktionerna påbjuder kommer utbildningen dock endast genomföras på distans. Vi uppdaterar löpande.

Fördjupning i organisatoriskt brandskydd utgör Block 4 i utbildningen Brandskyddsledare.

 

Vill du veta mer om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Hämtar tillfällen