Fördjupning i organisatoriskt brandskydd

Här får du fördjupad kunskap och verktyg för att kunna planera, organisera och följa upp det organisatoriska brandskyddsarbetet i din egen organisation, från förebyggande insatser till krishantering och återgång till normalläge.

Om utbildningen

Det organisatoriska brandskyddet är avgörande för en organisations förmåga att förebygga incidenter och minimera konsekvenserna av händelser – i denna utbildning fördjupar vi våra kunskaper inom just detta område. Vi kommer att bearbeta de olika delarna i det systematiska brandskyddsarbetet, och bland annat ta oss an ämnen som beredskaps- och insatsplanering, arbetsmiljö, utbildningsplanering, kontinuitetshantering samt samspelet människa – teknik – organisation. Teori varvas med grupparbeten och scenariobaserade övningar där deltagare får omsätta kunskaperna i praktiken.

Vad lär du dig?

 • Optimera, organisera och följa upp brandskyddsarbetet i din organisation
 • Förstå, tolka och applicera lagstiftning inom arbetsmiljö relaterat till brandskyddsfrågor
 • Att med utgångspunkt i samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO) förebygga incidenter
 • Säkerställa fortsatt verksamhet i de fall en krissituation inträffar 

Vad innehåller utbildningen?

 • Grunderna i det organisatoriska brandskyddet
 • Nödlägesplanering med särskilt fokus på kontinuitetshantering, krisledning, insatsplanering och restvärderäddning
 • Arbetsmiljö och arbetsmiljörätt
 • Försäkringslära
 • Samspel människa – teknik – organisation (MTO)
 • Utbildningsplanering
 • Grupparbeten inom organisatoriskt brandskydd
 • Eget projektarbete 

För vem?

Utbildningen passar dig som behöver fördjupa dina kunskaper inom organisatoriskt brandskydd och få verktyg för att kunna hantera organisatoriska brandskyddsfrågor samt krissituationer.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men det är en fördel om du har grundläggande brandkunskaper samt kännedom om brandskyddsarbetet i ditt företag eller organisation.

Längd

5 dagar

Format

Distans

Fördjupning i organisatorisk brandskydd utgör Block 4 i utbildningen BrandskyddsledareDet är möjligt att börja utbildningen Brandskyddsledare med Block 4, och fortsätta med Block 1-3 hösten 2021.

Hämtar tillfällen