/ Höstens brandskyddsutbildningar

Höstens brandskyddsutbildningar

Här har vi samlat höstens alla utbildningar! Botanisera i vårt utbud. Vi erbjuder även webbutbildningar och företagsanpassade utbildningar. Läs mer om dem på sidan.

September

Anläggningsskötare Sprinkler
När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.
Kursstart: 17 september
Format: Klassrum
Längd: 1 dag

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®
Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® är det första steget till att bli behörig instruktör Heta Arbeten®.
Kursstart: 24 september
Format: Distans
Längd: 1 dag

Brandskyddsledare
Som brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd och kan ta ett helhetsansvar för brandskyddet! Utbildningen är den mest omfattande i sitt slag.
Kursstart: 28 september
Format: Distans/Klassrum
Längd: Läs mer på utbildningssidan

Oktober

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® 2020-2024
Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.
Kursstart: 6 oktober
Format: Distans
Längd: 2 dagar

Brandskydd i Boverkets byggregler
Brandskyddet i BBR har under de senaste åren genomgått en rad omfattande förändringar. Bland annat har verksamhetsklasser, ny byggnadsklass, krav på frångänglighet och sprinklerskydd införts. Grunderna till förenklad dimensionering, Boverkets allmänna råd, har utvecklats och blivit mer omfattande.
Kursstart: 8 oktober
Format: Distans
Längd: 1 dag

Brandskyddskoordinator
Är det du som har ansvaret? Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.
Kursstart: 12 oktober
Format: Distans
Längd: 5 dagar

Anläggningsskötare Sprinkler
När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.
Kursstart: 14 oktober
Format: Klassrum
Längd: 1 dag

Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX
Att utföra arbete där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. En gnista kan lätt antända den brandfarliga varan och olyckan är ett faktum.
Kursstart: 14 oktober
Format: Klassrum
Längd: 2 dagar

Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR
Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med brandskyddsprojektering eller på annat sätt involveras i brandskydd i byggprocessen.
Kursstart: 19 oktober
Format: Distans
Längd: 3 dagar

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa. Sedan är det den miljö du arbetar i och de brandfarliga varor du hanterar som avgör vad just du behöver kunna för att ni ska ha en säker miljö.
Kursstart: 21 oktober
Format: Distans
Längd: 1 dag

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Kursstart: 22 oktober
Format: Distans
Längd: 2 dagar

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®
Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® är det första steget till att bli behörig instruktör Heta Arbeten®.
Kursstart: 22 oktober
Format: Distans
Längd: 1 dag

Klassning av explosionsfarliga miljöer
En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör är klassningsplanen ett viktigt underlag för valet av rätt utrustning i anläggningen.
Kursstart: 26 oktober
Format: Klassrum
Längd: 2 dag

November

Utrymningslarm med talat meddelande
På denna tredagarsutbildning ger vi dig fördjupad kunskap i utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1.
Kursstart: 3 november
Format: Distans
Längd: 3 dagar

Anläggningsskötare Sprinkler
När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem.
Kursstart: 3 november
Format: Klassrum
Längd: 1 dag

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® 2020-2024
Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.
Kursstart: 4 november
Format: Distans
Längd: 2 dagar

Brandskyddskoordinator
Är det du som har ansvaret? Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.
Kursstart: 9 november
Format: Distans
Längd: 5 dagar

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa. Sedan är det den miljö du arbetar i och de brandfarliga varor du hanterar som avgör vad just du behöver kunna för att ni ska ha en säker miljö.
Kursstart: 18 november
Format: Distans/Klassrum
Längd: 1 dag

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Kursstart: 19 november
Format: Distans/Klassrum
Längd: 2 dagar

Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering
Detta är en helt ny utbildning för dig som är föreståndare och arbetar med storskalig hantering av brandfarliga varor.
Kursstart: 24 november
Format: Klassrum
Längd: 2 dagar

 

Till webbutiken med hela vår utbud av utbildningar och produkter