/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Östergötland

Brandskyddsföreningen Östergötland

Brandskyddsföreningen Östergötland är en medlemsförening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Föreningen bedriver rådgivning, information, utbildning, övningar och aktiviteter som främjar föreningens mål.