/ Lokala föreningar / Brandskyddsföreningen Uppsala län

Brandskyddsföreningen Uppsala län

Brandskyddsföreningen Uppsala län är en ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Uppsala län och Sverige. Vi gör det genom information och aktiviteter som riktas till allmänheten, medlemmar och organisationer.

Vi utbildar företag och organisationer i brandskydd och hjärt- och lungräddning. Brandskyddsutbildning kan vara SBA (Systematiskt brandskyddsutbildning) som passar både för Bostadsrättsföreningar och företag, Grundläggande brandskydd och Heta Arbeten®. 

Överskottet går oavkortat till föreningarnas ideella verksamhet, som verkar för att förebygga skador på människor, egendom och miljö, genom att sprida brandskyddsinformation. Tillsammans skapar vi ett brandsäkrare Sverige.

Vi samverkar med Brandskyddsföreningen Stockholm när det gäller våra utbildningar. Läs mer hos Brandskyddsföreningen Stockholm.