/ Regionala föreningar / Brandskyddsföreningen Uppsala län

Brandskyddsföreningen Uppsala län

Brandskyddsföreningen Uppsala län är en ideell förening som tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige har till uppgift att inom Uppsala län verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Vi är tillsammans med fem andra brandskyddsföreningar delägare i Brandskyddsföreningen Mitt Utbildning. Genom utbildningsföretaget bedriver vi utbildningsverksamhet där överskottet går in i föreningen och dess arbete med att sprida brandskyddskunskap.