/ Normer och regelverk / Fordon och arbetsmaskiner

Fordon och arbetsmaskiner

SBF 127 Regler för brandskydd på arbetsfordon och -maskiner

Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 föreskriver att samtliga arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner ska vara säkerhetsutrustade på ett sätt så att brand förebyggs. Reglerna gäller för utförande av elinstallation och system för bränsle, hydraulvätskor och släcksystem samt övriga brandsäkerhetsanordningar. De flesta av dessa maskiner ska även genomgå en årlig brandskyddskontroll för att uppfylla försäkringsbranschens krav. Om man inte följer dessa regler kan det leda till reducerad eller utebliven ersättning vid eventuell skada. SBF 127 bygger på Svensk försäkrings försäkringstekniska rekommendation FTR 127.

Traktor och övrig maskin i lantbruk, nylevererad eller registrerad efter den 1 april 2017, ska brandskyddskontrolleras minst vart femte år av behörig personal. Däremellan ska brandskyddet årligen kontrolleras av ägaren eller gårdens personal enligt checklista. Dokumentation från brandskyddskontrollen ska sparas i fem år.

För att säkerställa en god brandsäkerhet på de maskiner som levereras och brukas i Sverige erbjuder försäkringsbranschen intypning och utbildning.

Läs mer om intypning och anmäl dig till utbildning på Trafikförsäkringsföreningens webbplats.

SBF 128 Regler för fast automatiskt släcksystem på bussar

I Sverige inträffar drygt en brandincident på en buss i veckan. Det visar en rapport om bussar och brandsäkerhet som Sveriges bussföretag har gett ut.

Hälften av bussbränderna är orsakade av elfel. Det är vanligast att bussbränderna startar i motorrummet. Försäkringsbolagen har därför beslutat att bussar registrerade efter 2003 ska vara utrustade med en automatisk släckanläggning som är placerad i motorrummet. Det är ett krav för att få teckna en brandförsäkring.

SBF 128 är regelverket som styr utformningen och den tekniska uppbyggnaden av en automatisk släckanläggning. I regelverket finns också krav på de företag som ska tillhandahålla och montera dessa.

Se även