/ Tidigare deltagare

Tidigare utbildningsdeltagare

Jimmy, Angelica, Stefan och Peter är några av alla de tidigare deltagare som har gått utbildningen Brandskyddsledare. Läs om deras erfarenheter här nedan.

Våra utbildade brandskyddsledare

 

"Jag har fortfarande, ett år efter utbildningen, kontakt med flera deltagare"

Jimmy Westin är SHE Lead på Jacobs Douwe Egberts kafferosteri i Gävle och Bergen i Norge, numera är han även utbildad brandskyddsledare. "Dialogen mellan deltagarna var både mest intressant och gav mig mest. Ska jag välja någon del av utbildningen så är det den om riskanalyser och kontinuitetshantering samt krishantering som faller mig mest i smaken och som ligger mig närmast om hjärtat", säger han.

Läs hela intervjun >

Hon-är-ståljättens-expert-på-brandskydd.jpg

Hon är ståljättens expert på brandskydd

I organisationer med hög risk eller omfattande verksamhet, eller både och, är det viktigt att ha en person som planerar och håller ihop det systematiska brandskyddsarbetet. På Outokumpu i Avesta är det Angelica Olsson som har det ansvaret. Förra året examinerades hon från Brandskyddsföreningens brandskyddsledarutbildning. ”Det är en bred och bra utbildning som täcker in det mesta inom brandskydd. Jag fick med mig kunskap, verktyg och material som jag har nytta av varje dag i mitt arbete”, berättar hon.

Läs hela intervjun >

Han-samordnar-stadens-brandskydd.jpg

Han samordnar stadens brandskydd

En brandskyddsledare kan ta helhetsansvaret för brandskyddet inom såväl större organisationer som verksamheter med hög brandrisk. Brandskyddsföreningen har en utbildning som ger rätt kompetens. Magnus Larsson på Västerås stad är en av dem som har gått utbildningen.

Läs hela intervjun >

Tidigare-deltagare-Brandskyddsledare-utbildning-Josef.jpg

“Rekommenderar absolut utbildningen till riskingenjörer och underwriters”

Att göra riskanalyser hos företag kräver en bred kunskap inom både brand och byggnadstekniskt brandskydd. De första tre blocken i utbildningen Brandskyddsledare gav Josef Brandt precis rätt kunskaper för att kunna utföra sitt jobb som riskingenjör. ”Det var en väldigt bred utbildning som gett mig riktigt bra redskap för att kunna utföra mitt arbete på bästa sätt”, säger han.

Läs hela intervjun >

Tidigare-deltagare-Brandskyddsledare-Sebastian.jpg

"En bra grund till att fortsätta utveckla vårt brandskyddsarbete"

Sebastian Enterfeldt, fastighetsförvaltare hos Fastighetssnabben AB, har gått utbildningen Brandskyddsledare. "Att utbildningen var så bred i sitt innehåll var riktigt bra och jag har insett vikten av att hänga med och ständigt utveckla sig och hålla sig uppdaterad kring nya regler och riktlinjer. Det gäller att dagligen arbeta med frågorna och hänga med i nya lagar, föreskrifter och rekommendationer", säger Sebastian.

Läs hela intervjun >

Tidigare-deltagare-Brandskyddsledare-Tony.jpg

"Brandskydd är ett evigt lärande, vilket utbildningen speglar bra"

Som brandsäkerhetsstrateg och brandskyddsansvarig hos Region Västmanland måste Tony Arkhag ha en bred kompetens inom området. För honom var aldrig något annan utbildning än Brandskyddsföreningens Brandskyddsledare aktuell. ”Det är Sveriges i särklass mest heltäckade utbildning för brandskyddsansvariga”, säger han om sitt val.

Läs hela intervjun >

Tidigare-deltagare-Brandskyddsledare-Andreas-B.jpg

”Ansvarar du för brandskyddet rekommenderar jag verkligen denna utbildning”

Andreas Berggren, drifttekniker hos Statens fastighetsverk, har gått  utbildningen Brandskyddsledare hos Brandskyddsföreningen. "I min roll som brandskyddssamordnare kommer jag vara länken i förvaltningen. Utbildningen har gett mig en mycket bra grund som jag kommer ha nytta av i mitt dagliga arbete", säger Andreas.

Läs hela intervjun >

Tidigare-deltagare-Brandskyddsledare-Stefan-E.jpg

”Utbildningen har gjort mig till en bättre beställare"

Stefan Elm, chef för säkerhetsenheten på Kulturförvaltningen i Stockholms stad, har gått utbildningen Brandskyddsledare. "Mina nya kunskaper från utbildningen har gjort mig till en bättre beställare och fått mig att bättre förstå vad anlitad extern expertis redovisar och rekommenderar för lösningar", berättar han.

Läs hela intervjun >

Tidigare-deltagare-Brandskyddsledare-Patrik.jpg

"Är imponerad av utbildningens nivå och bredd"

Patrik Glantz, fastighetschef hos Saint-Gobain Ecophon AB, har gått tre av fem block i utbildningen Brandskyddsledare. "Nu har jag fått kunskapen att kunna titta på dokumentationen och få en helhetsförståelse för hur vi kan arbeta vidare samt vilka åtgärder som behöver göras", berättar han.

Läs hela intervjun >

brandskyddsledare-den-basta-och-mest-innehallsrika-utbildning-jag-gatt.jpg

”Helt klart den bästa och mest innehållsrika utbildning jag gått”

Brandskyddsledarutbildningen har gett Peter Petterson, Brandskyddssamordnare på Statens servicecenter, en rad praktiska verktyg för att bygga upp ett systematiskt brandskyddsarbete på myndigheten. "Jag har fått en större insyn i hur olika regelverk fungerar. Nu omsätter jag mina teoretiska kunskaper i praktiken", säger Peter Pettersson.

Läs hela intervjun >