/ Tidningen BrandSäkert / Artiklar / Han samordnar stadens brandskydd

Han samordnar stadens brandskydd

Magnus Larsson, brandskyddssamordnare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Västerås stad, har gått Brandskyddsföreningens utbildning Brandskyddsledare. Foto: Västerås stad

En brandskyddsledare kan ta helhetsansvaret för brandskyddet inom såväl större organisationer som verksamheter med hög brandrisk. Brandskyddsföreningen har en utbildning som ger rätt kompetens. Magnus Larsson på Västerås stad är en av dem som har gått utbildningen.

Som brandskyddsexpert i en organisation med hög risk, omfattande verksamhet eller båda delarna är det viktigt att ha en viss brandteknisk kunskap och en bra förståelse för de organisatoriska frågorna. För de som behöver dessa kunskaper finns Brandskyddsföreningens brandskyddsledarutbildning. Den består av fem veckolånga block och sträcker sig över ett läsår.

– Jag tycker att utbildningen var väldigt bra. Kursledarna som höll lektionerna i de olika blocken hade mycket hög kompetens, säger Magnus Larsson, som är brandskyddssamordnare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Västerås stad.

Magnus Larsson började brandskyddsledarutbildningen hösten 2020 och examinerades 2021.

– Trots att det var pandemi och all utbildning var digital tyckte jag att Brandskyddsföreningen och kursledarna skötte allt galant. De gjorde att jag kände mig väldigt delaktig.

Förståelse för regelverk

Magnus Larsson har arbetat med brand och säkerhet i många år. Det började på IKEA i Västerås där han först arbetade som säljare, men sedan fick mer ansvar för själva fastigheten och blev fastighetstekniker när Ikea byggde ett nytt varuhus i staden. Därefter arbetade han en period på Specialfastigheter, som drifttekniker för fängelsebyggnader, innan han återvände till IKEA år 2015. I fyra år var han säkerhetschef på IKEA i Uppsala och bidrog till att varuhuset blev det säkraste inom IKEA Sverige.

– Jag köpte till exempel in en container som jag byggde om till brandcontainer, så att jag kunde låta all personal testa att släcka bränder med handbrandsläckare under utbildningen. Det fungerade hur bra som helst.

Så småningom tröttnade han på att pendla till Uppsala och började leta efter ett jobb på hemmaplan. Då såg han den lediga tjänsten hos Västerås stads teknik- och fastighetsförvaltning, sökte jobbet och fick det. Hans företrädare, som skulle börja arbeta inom räddningstjänsten, tipsade honom om att gå Brandskyddsföreningens brandskyddsledarutbildning.

– Jag har alltid varit intresserad av brandsäkerhet, men under utbildningen fick jag verkligen föreståelse för och lärde mig regelverken.

Som exempel nämner han block 2 av utbildningen, som är en fördjupning i byggnadstekniskt brandskydd. Då går man igenom Boverkets byggregler, BBR, med djupdykningar och övningsmoment där teori omsätts till praktik.

– Jag hade inte arbetat med BBR tidigare och visste knappt vad det var, men nu är reglerna som en bibel för mig. I mitt arbete dyker det till exempel ofta upp frågor kring vad som är lagkrav och vad som är egna ambitioner, och nu vet jag alltid hur jag ska hitta svaren.

Projekt med förskolor

Som brandskyddssamordnare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Västerås arbetar Magnus Larsson nära förvaltarna av stadens olika fastigheter och lokaler. Det handlar om allt ifrån förskolor och skolor till särskilda boenden, och i alla frågor som rör brand och brandskydd är han med som stöd och sakkunnig. Vid mer avancerade projekt, som till exempel att ändra utrymningsvägar, jobbar Magnus Larsson nära en brandkonsult. Annars arbetar han oftast på egen hand.

– Jag är lite yrkesskadad. Jag får notiser i min telefon så fort räddningstjänsten får in brandlarm från fastigheter kopplade till kommunen, så att jag vet exakt när något har hänt och kan följa upp det.

I anslutning till block 4 och 5 av brandskyddsledarutbildningen genomför deltagarna individuella projektarbeten. Magnus Larsson valde att bygga vidare på de insikter om praktiskt lärande han fått under sin tid på IKEA i Uppsala. Nu ville han jobba med brandsäkerheten på Västerås förskolor och valde ut en förskola att arbeta med i projektet. Han besökte förskolan och tog bilder på alla potentiella brandrisker han hittade. Med stöd av det underlaget genomförde han en brandskyddsutbildning för förskolans personal.

– Projektet gick ut på att vara på plats och utbilda dem i deras dagliga arbetsmiljö, i stället för att de skulle komma till ett konferensrum där jag berättade för dem om brandskydd. Det är mycket enklare att förstå vad till exempel en brandcell är när man får det visat i sina egna lokaler. Under utbildningen fick de naturligtvis också testa att släcka en brand med handbrandsläckare.

Projektet föll mycket väl ut, berättar Magnus Larsson:

– I utvärderingen visade det sig att de hade lärt sig otroligt mycket. Dessutom smittade det av sig på andra förskolor som hörde talas om projektet och kontaktade mig för att de också ville lära sig mer.

Får ett brett nätverk

Brandskyddsledarutbildningen riktar sig till en bredd av yrkesgrupper, då kunskaperna man får kan vara till nytta i många olika organisationer. Generellt handlar det om organisationer som har en medelhög till hög brandrisknivå på grund av verksamhetens art, komplexitet eller storlek. Mer specifikt är utbildningen till för de som helt eller delvis ansvarar för brandskydd eller säkerhet inom organisationen. Men den vänder sig också till brandskyddskonsulter, experter eller rådgivare inom brandskydd för företag och organisationer, riskingenjörer och underwriters på försäkringsbolag, samt de som ansvarar för fastigheter.

Magnus Larsson tillhör den sistnämnda gruppen och ser att många i hans bransch kan ha nytta av utbildningen.

– Jag skulle definitivt rekommendera utbildningen till alla med ett arbete som liknar mitt. Egentligen tycker jag att alla som arbetar med ett större bestånd av fastigheter kan gå utbildningen.

Utöver de faktiska kunskaperna får deltagarna med sig ett nätverk av kontakter från utbildningen: både andra brandskyddsledare att utbyta erfarenheter med och experter på Brandskyddsföreningen att ställa frågor till.

– När vi till exempel skulle skriva avtal med nya brandkonsulter hörde jag av mig till mina kontakter på Brandskyddsföreningen och fick bra tips av dem. Det var väldigt värdefullt, säger Magnus Larsson.


Text: Rickard Lindholm & Josefin Svenberg
Publicerades i Brandsäkert nr 2, 2022
Vill du prenumerera? Läs mer här >


Publicerad: 2022-04-25

Se även