Byggnadstekniskt brandskydd

Höga byggnader och en lyftkran

Fokusera på det byggnadstekniska brandskyddet i fem dagar! Vi går igenom Boverkets byggregler (BBR), kapitel 5, med djupdykningar i flera delar och du får även en fördjupning i aktiva skyddssystem. Utbildningen innehåller ett flertal praktiska övningsmoment där teori omsätts till praktik.

Om utbildningen

Utbildningen har en inriktning på byggnadstekniska brandskydd och du kommer att få bred och djup kunskap om innehållet i Boverkets byggregler, kapitel 5, som berör just brandskydd. Med byggnadstekniskt brandskydd menas åtgärder i byggnadens utformning som syftar till att skydda mot och vid brand, till exempel brandcellsgränser, utrymningsvägar och bärförmåga i konstruktionen vid brand. En annan del i utbildningen är aktiva skyddssystem som automatiska brandlarm och släckanläggningar.​

Under veckan får du göra flera övningsuppgifter och grupparbeten baserade på case för att omsätta dina nya kunskaper i praktiken. Du kommer att få upprätta en brandskyddsdokumentation för att praktiskt lära dig hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och beskrivas. Därmed får du verktyg för att förstå brandskyddsdokumentationer utförda med förenklad dimensionering enligt BBR och kunna diskutera lösningar i enlighet med de allmänna råden.

Denna utbildning utgörs till stor del av samma innehåll som utbildningen Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR.

Vad lär du dig?

Efter utbildningen ska du förstå och kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.

Utbildningen uppfyller utbildningskraven i Norm för Brandprojektör, SBF 2004:1.

Vad innehåller utbildningen?

 • Lagkrav för byggnadstekniskt brandskydd
 • Boverkets byggregler
  • Allmänna förutsättningar
  • Brandtekniska klasser
  • Utrymning vid brand
  • Brandspridning inom och mellan byggnader
  • Möjlighet till räddningsinsats
 • Brand- och utrymningslarm
 • Automatiska släcksystem
 • Bärförmåga vid brand
 • Projektering och brandskyddsdokumentation

För varje avsnitt om brandskydd i BBR varvas föreläsningar med dimensioneringsexempel, gruppdiskussioner och inblick i aktuell forskning. Projekteringsövningar och upprättande av brandskyddsdokumentation genomförs som grupparbeten.

För vem?

Utbildningen passar dig som behöver fördjupade kunskaper inom byggnadstekniskt brandskydd, exempelvis du som är brandskyddsansvarig, fastighetsägare, projektledare, förvaltare eller projektör av brandskyddsinstallationer.

Då byggnaders totala brandskydd till stor del fastställs i samband med projekteringen är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med eller involveras i brandskydd under byggprocessen.

Förkunskaper

Inga, men det är en fördel att ha grundläggande brandkunskaper motsvarande Brandkunskap – grunder och risker

Certifiering

Nej.

Du får ett certifikat om du läser denna utbildning tillsammans med andra block i utbildningen Brandskyddsledare.

Läs mer om CFPA-certifiering här

Utbildningen uppfyller utbildningskrav i Norm för Brandprojektör, SBF 2004:1. För närvarande finns ett certifieringsorgan Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering som erbjuder personcertifiering för den som önskar certifiera sig som brandprojektör. På deras sida kan du läsa mer om hur certifieringen går till, vilka priser som gäller med mera.

Längd

5 dagar

Format

Distans / Klassrum

Byggnadstekniskt brandskydd utgör Block 2 i utbildningen Brandskyddsledare.

 

Vill du veta mer om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Jag vill veta mer

Hämtar tillfällen