Brandkunskap – grunder och risker

Vill du på djupet lära dig förstå, bygga upp, förvalta och ansvara för det systematiska brandskyddsarbetet i en verksamhet?  Då är detta en utbildning som passar dig - du får såväl grundläggande teoretisk som praktisk brandkunskap.   

Om utbildningen

Utbildningen är inriktad på operativ brandkunskap. Under fem dagar går vi igenom ämnen som brandkunskap, brandorsakslära och praktiska brandsläckningsmoment. Du får även en kortare genomgång av systematiskt brandskyddsarbete och Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Därtill ingår en introduktion till ledarskap och gruppdynamik. ​Vi kommer även att presentera utbildningen Brandskyddsledare.

Vad lär du dig?

Du får en gedigen utbildning i brandkunskap, såväl i teori som praktik. Med dessa kunskaper kommer du att förstå samt kunna bygga upp och förvalta det systematiska brandskyddsarbetet i en verksamhet.

Vad innehåller utbildningen?

  • Teoretisk brandkunskap   
  • Praktisk brandkunskap   
  • Ett flertal olika brandövningar  
  • Introduktion till ledarskap och gruppdynamik  
  • Samhällets räddningsberedskap  
  • Lagen och skydd mot olyckor (LSO)  
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)  
  • Elektriska brand- och olycksrisker
  • Heta arbeten   

För vem?

Utbildningen passar dig som vill lära dig att förstå, kunna bygga upp, förvalta och ansvara för det systematiska brandskyddsarbetet i en verksamhet. Du som ansvarar för det byggnadstekniska brandskyddet har också nytta av innehållet i denna utbildning.  

Den är även lämplig för dig som fungerar som expert eller rådgivare i brandskyddsarbetet för organisationer och företag, är riskingenjör/underwriter på försäkringsbolag eller brandskyddskonsult.

Förkunskaper

Inga

Certifiering

Nej.

Du får ett certifikat om du går denna utbildning tillsammans med andra block i utbildningen Brandskyddsledare.Läs mer om CFPA-certifiering här.

Längd

5 dagar

Format

Distans / Klassrum
Du kommer att kunna välja om du vill delta i klassrum eller på distans. Så länge pandemin pågår och restriktionerna påbjuder kommer utbildningen dock endast genomföras på distans. Vi uppdaterar löpande.

Brandkunskap – grundkunskap och risker utgör Block 1 i utbildningen Brandskyddsledare.

Hämtar tillfällen