Sprinklerhandboken

För att utforma en sprinkleranläggning korrekt behöver man förstå hur en mängd regelverk hänger samman och vad olika skrivningar har för innebörd. Denna bok ersätter den tidigare utgåvan av Sprinklerhandboken från 2012 och utgåva 1 från 2016.

Det finns ett omfattande statistiskt underlag som visar att sprinkleranläggningar är både effektiva och tillförlitliga. Det är viktigt att komma ihåg att all denna statistik baseras på sprinkleranläggningar som är utförda efter regelverk. I de fall sprinkleranläggningen inte fungerat som det var avsett, så beror det så gott som alltid på att reglerna i något avseende inte har följts.

Denna bok ersätter den tidigare utgåvan av Sprinklerhandboken från 2012 och utgåva 1 från 2016. I upplaga 2 av Sprinklerhandboken har kapitel 9 Boendesprinkler uppdaterats utifrån standarden SS‑EN 16925, regelverket SBF 501:2 Regler för boendesprinklersystem samt BBR 29.

Innehåll:

 • Komponenter och systemtyper
 • Riskklassificering Installationen – Placeringskrav
 • Dimensioneringen
 • Vattenkälla
 • Anslutning till allmänt vattenledningsnät
 • Dokumentation Hydrauliska beräkningar
 • Boendesprinkler
 • Andra regelverk
 • Flexibla slangar
 • Korrosionsskyddade sprinklerhuvuden
 • Att tänka på när det gäller dolda sprinkler

Mer information om produkten