SBF 501:2 Regler för boendesprinkler

Ett boendesprinklersystem är ett sprinklersystem vars främsta uppgift är att rädda liv. Dessutom skyddar det effektivt mot stora egendomsskador och bidrar till en bättre miljö. Över 100 års erfarenhet visar att vi kan lita på sprinkleranläggningar.

Ett boendesprinklersystem ska projekteras, installeras och fungera enligt aktuella lagar och bestämmelser. Installation av ett boendesprinklersystem kan i vissa fall vara ett krav från myndighet, eller utgöra ett byggnadstekniskt byte för annan brandskyddsåtgärd. Funktion, underhåll och besiktning av boendesprinklersystem ska redovisas i det systematiska brandskyddsarbetet respektive i brandskyddsdokumentationen.

I slutet av 2018 ersattes den svenska standarden SS 88 30 01 för utförande, installation och underhåll av boendesprinklersystem av en europeisk standard, SS-EN 16925. Brandskyddsföreningens regelverk SBF 501:2 är anpassat efter den europeiska standarden och ska därför läsas tillsammans med den. Regelverket hänvisar till, kompletterar och förtydligar standarden. Målsättningen är att de tillsammans med övriga refererade dokument ska bidra till att säkerställa att boendesprinklersystem utförs med tillfredställande tillförlitlighet och förmåga.

Ladda ner revideringsblad här >

Mer information om produkten