/ ”Ansvarar du för brandskyddet rekommenderar jag verkligen denna utbildning”

”Ansvarar du för brandskyddet rekommenderar jag verkligen denna utbildning”

Andreas Berggren

Andreas Berggren, drifttekniker hos Statens fastighetsverk, har precis avslutat utbildningen Brandskyddsledare hos Brandskyddsföreningen.

Vad tyckte du var mest intressant på utbildningen?  

– Det var mycket som var intressant. Men jag får säga avsnitten om byggnadstekniskt brandskydd och systematiskt organisatoriskt brandskyddsarbete. De båda delarna gav mig väldigt mycket. 

Vad tar du med dig från utbildningen?  

– Oj, det är mycket. Främst kunskapen inom byggnadstekniskt brandskydd och implementeringen av mitt projektarbete som jag gjorde på utbildningen. Mitt ämne handlade om systematiskt brandskyddsarbete och jag skapade instruktioner och checklistor till hyresgäster för systematiskt brandskyddsarbete samt sammanställde förslag på rutiner för uppföljning.

Motsvarade utbildningen dina förväntningar? 

– Ja, verkligen. Det var mycket hög nivå på utbildningen. Jag tycker att Brandskyddsföreningen verkligen lyckades arrangera hela utbildningen på ett professionellt sätt, särskilt med tanke på de rådande omständigheter vi har med en pandemi. Lärarna var mycket bra, pedagogiska och väldig kompetenta inom sitt område. 

På vilket sätt kommer du ha nytta av utbildningen i ditt yrke?  

– Sedan ett år tillbaka arbetar jag med brandskyddssamordning på heltid. I min roll som brandskyddssamordnare kommer jag vara länken i förvaltningen. Utbildningen har gett mig en mycket bra grund som jag kommer ha nytta av i mitt dagliga arbete.

Hur håller du dig fortsatt uppdaterad i ämnet?  

– Genom Brandskyddsguiden och nätverket Brandskyddsledarna (Nätverket Forum Brandsäkerhet, reds. anm.). Där finns det möjlighet att ta del av andras erfarenheter och även diskutera olika situationer och problem som uppstår i arbetet. Vi har även en brandspecialist på min arbetsplats som självklart är en tillgång och ett stöd för mig.

Skulle du rekommendera andra att gå utbildningen? 

– Absolut! Om du ansvarar för brandskyddet på ditt företag så rekommenderar jag dig verkligen att gå denna utbildning. Utbildningen kommer att ge dig rätt kunskap och de verktyg du behöver. 

Har du några tips till andra som vill gå den här utbildningen?  

– Prata med din arbetsgivare och få dem att förstå att det är en investering att ha personal med rätt kompetens. Se även till att du har avsatt tid för utbildningen. Under utbildningen är det tuffa dagar, se till att du är utvilad och inte har för mycket av ordinarie arbete som tar upp din tid. Glöm heller inte att ”nätverka”. Det finns mycket kompetenta personer som går utbildningen och det är värdefullt att även efter avslutad utbildning ha ett nätverk att vända sig till vid behov.

Läs mer om utbildningen

Text: Sara Schröder

Publicerad: 2021-06-28

Se även